Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mieszkam w Polsce od 15 lat. Mam 3 dzeci, bliżniaki urodziły się w Polsce. Kiedy moje dzieci: Janusz, Jacek i Isak mogą, mając 18 lat, starać się o obywatelstwo polskie? Starszy syn w tym roku kończy gimnazjum i chce iść do technikum w Gdyni, kierunek technik informatyk.

Odpowiedź

- Każda osoba może złożyć wniosek o polskie obywatelstwo, nawet nie spełniając żadnych warunków - informuje przedstawicielka Biura Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

- W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć jedno z rodziców albo opiekun prawny - informuje Biuro. - Prawo nie wspomina o wymaganym statusie prawnym rodziców w takiej sytuacji.

Osoby pełnoletnie (to znaczy powyżej 18 roku życia) składają wniosek o obywatelstwo samodzielnie, i własnoręcznie piszą podanie w tej sprawie. Przedstawicielka Biura podkreśla, że każda sprawa o nadanie obywatelstwa jest rozpatrywana indywidualnie.

Praktyka pokazuje, że - co do zasady - od cudzoziemców wymagane jest spełnienie ustawowych warunków, a uzyskanie obywatelstwa na 'szczególnych' zasadach jest trudne.

Zgodnie z polską ustawą o obywatelstwie (art. 8) cudzoziemiec może złożyć wniosek obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub posiadając prawo stałego pobytu na terytorium RP co najmniej 5 lat.

Ważny jest więc czas Państwa pobytu w Polsce - ale na podstawie wymienionych dokumentów dających prawo pobytu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (ustawa nie podaje żadnych przykładów takich sytuacji), można nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie, nawet jeśli nie spełnia takiego wymogu (co podkreśla Kancelaria Prezydenta).

O nadaniu obywatelstwa polskiego orzeka Prezydent RP. Podanie składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

To, gdzie urodziły się Pani dzieci, nie ma w tym przypadku znaczenia - dzieci cudzoziemców urodzone w Polsce nie mają przy ubieganiu się o obywatelstwo żadnych przywilejów (wyjątek - to dzieci porzucone).

Gdyby o obywatelstwo występowała Pani - Pani wniosek może obejmować Pani dzieci, dopóki nie ukończą 16 lat. Później, na objęcie ich wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego dzieci muszą wyrazić zgodę na piśmie.

Zobacz także

Informacja MSWiA o obywatelstwie polskim

Data odpowiedzi:

2009-05-29 13:51:52

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii