Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

respected sir, i am an indian citizen,i live in poland,i am married with polish girl and we have a child,i applied for temporary residence card,i got negative decision,the wojewoda office given me a three reason,1)i had a police.2)my nieghbour said that i dont live with my family(wife and child).3)i did not give all information about travelled out of poland, sir,i would like to tell you about my case something,i got protocol and i read it,the police case has been closed in 2009,i did not punish by any law,second my nieghbours said that they see me very oftenly in building or outside the building,they see me with my child in park near building but they do not know i live here or not,and i gave all information about my travelling,the wojewodaa office took my interview and my wife,also they took my father in law interview,everything is good in interview ,they checked my cloth and other stuff in flat,i again applied in warsaw office against this decision,i applied almost 2month ago but i did not get decision yet,,i would like to know your opinion about my case,i will be very thanksfull to you,

Odpowiedź

Obecnie w Pana sprawie trwa postępowanie odwoławcze.

Odwołanie, które zostało złożone za pośrednictwem wojewody aktualnie rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który jest instancją odwoławczą od decyzji wojewody. Trudno mówić o tym jak może potoczyć się sprawa bez dokładnej analizy dokumentów, a także treści uzasadnienia decyzji organu I instancji, odmawiającej przyznania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony potocznie zwanej kartą pobytu.

Organ I instancji czyli właściwy wojewoda wydaje decyzję odmawiającą zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wówczas gdy:

  • uznał, że małżeństwo zostało zawarte „dla pozoru” – jeżeli to była podstawa decyzji odmownej organu I instancji w uzasadnieniu decyzji znajdują się zapewne argumenty jakie okoliczności doprowadziły do takiego wniosku (np. zeznania sąsiadów, z których wynika, że nie mieszka Pan z żoną),
  • wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczpospolitej (jeżeli przeciwko Panu toczyło się postępowanie karne, które zostało umorzone, wydaje się, iż ten przepis nie powinien znaleźć zastosowania w Pana sprawie, trudno jednak stanowczo coś stwierdzić bez zapoznania się z dokładnymi okolicznościami),
  • w postępowaniu o udzielenie zezwolenia zostały udzielone nieprawdziwe informacje lub dołączone nieprawdziwe dokumenty (np. zostały zatajone informacje na temat podróży).

Organ II instancji zapozna się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez wojewodę, a także z argumentami Pana podanymi w odwołaniu i wyda własną decyzję. Organ odwoławczy może

  • utrzymać decyzję w mocy tzn. uznać, że odmowa zezwolenia była słuszna albo
  • uchylić decyzję wojewody i
    • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia (i wówczas wojewoda dalej będzie wyjaśniał wszystkie okoliczności, które są istotne w Pana sprawie i ponownie wyda decyzję pozytywną albo negatywną) albo
    • sam przyzna Panu zezwolenie na zamieszkanie.

W przypadku decyzji negatywnej będzie Panu przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców.


Data odpowiedzi:

2011-04-13 13:39:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii