Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

po ilu lat studiow cudzoziemiec moze ubiegac o obywatelstwo polskie? bo juz ma 4 lat studiow,a jest z Kongijczykiem(Afryka)

Odpowiedź

Zgodnie z art. 8 polskiej ustawy o obywatelstwie (link poniżej), co do zasady cudzoziemiec może ubiegać się o polskie obywatelstwo po pięciu latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na podstawie prawa stałego pobytu.

Przepisy mówią, że w szczególnych przypadkach obywatelstwo może być nadane cudzoziemcowi, który nie spełnia powyższych warunków (ale nie podają przykładów 'szczególnych przypadków'.

Informacje na temat składania wniosku o obywatelstwo, wniosek, listę wymaganych dokumentów i informacje na temat trybu postępowania można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - drugi z linków prowadzi do Poradnika Klienta na tej stronie.

Zobacz także

ustawa o obywatelstwie
Wydzial Spraw Cudzoziemców - informatory

Data odpowiedzi:

2009-05-28 09:19:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii