Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem studentem 5 roku na polskiej uczelni. Nie zdążyłem złożyć dokumenty na nową kartę tymczasowego pobytu w terminie. Jak najlepiej mam legalizować swój pobyt i jakie dokumenty muszę przedstawic?

Odpowiedź

- Musi Pan wyjechać z Polski, ponownie ubiegać się o polską wizę i wrócić - informuje przedstawiciel Urzędu Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. - Jeśli złoży Pan wniosek po terminie, decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy będzie negatywna. Przywrócenie terminu na złożenie wniosku nie jest możliwe.

- Polska ustawa o cudzoziemcach przewiduje natomiast możliwość legalizacji osób przebywających w Polsce nielegalnie (na krótki okres), jeśli zachodzą szczególne okoliczności - informuje Witold Klaus - Mówi o tym art. 53a pkt 2 ustawy.

- Co ważne, uzyskując takie krótkoterminowe pozwolenie na pobyt czasowy (jest wydawane na okres do trzech miesięcy), nie będzie Pan miał możliwości dalszego przedłużania pobytu - mówi Agata Foryś, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Takie pozwolenie pozwala za to skończyć studia i legalnie wyjechać z Polski.

Jeśli będzie Pan wyjeżdżał mając status nielegalny, zostanie Pan wpisany do wykazu osób niepożądanych na terytorium RP. To znacznie utrudni Panu przyjazd do Polski w przyszłości.

Pana wniosek o legalizację pobytu na tej podstawie należałoby dobrze umotywować. Być może wsparcie mógłby zaoferować Pana uniwersytet - potwierdzając podawane przez Pana informacje. Wiele zależy też od tego, ile czasu potrzebuje Pan na ukończenie studiów. Jeśli mało - wspomniana wyżej możliwość może być wyjściem z sytuacji. Jeśli więcej - musi Pan rzeczywiście opuścić Polskę i ponownie ubiegać się o wizę.

Zachęcam do kontaktu z prawnikiem - informacje o organizacjach bezpłatnie wspierających cudzoziemców w Polsce znajdzie Pan w dziale Kontakty.


Data odpowiedzi:

2009-05-29 13:32:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii