Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Zawarlam związek malżeński z cudoziemcem w strzeżonym ośrdoku dla Cudzoziemców. Mój maż skladal wniosek o status uchodżcy już w ośrodku jeszcze przed ślubem. wobec mojego meża toczy sie sprawa karna ( zazdrosna byla partnerka robi rpoblemy).. Rada ds Uchodżców zawiesila postepowanie uchodźcze do czasu roztrzygniecia w/w sprawy ( pzrewidywany czas to przyszly rok).. Mój maż ma pobyt w ośrodku do 3 marca teraz.. maksymalny czas roku, to 23 maja , wiec na pewno przed rozwiazaniem sprawy karnej. Czy moze zostać mu przedlużony pobyt , nawet gdy logicznie rzecz biorąc jest to bez sensu, bo na pewno teraz nie bedzie wyroków, nie bylo zadnego procesu wl;asnie pzrze to , ze jest w ośrodku. I czy jeśli zawieszona zostaa procedura uchodżcza przez rade.. To czy nadal On wtedj procedurze przebywa ? tzn, czy może legitymować sie TZTC..?? Dziekuje z aodpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedź

Opisana przez Panią sytuacja wydaje się nietypowa, ponieważ sprawa karna prowadzona przeciw cudzoziemcy ubiegającego się o status uchodźcy nie jest co do zasady przesłanką do zawieszenia postępowania. Także jego pobyt w ośrodku strzeżonym nie jest przeszkodą do prowadzenia sprawy karnej.

Na pewno, jeśli okres jednego roku zatrzymania Pani męża w ośrodku strzeżonym mija 23 maja - najpóźniej tego dnia powinien on zostać zwolniony z aresztu.

W przyszłości (w praktyce kilka dni czy jakiś czas po zwolnieniu) może być ponownie zatrzymany - choć takie przypadki nie są obecnie powszechne.

Ponieważ zawieszenie postępowania o nadanie statusu uchodźcy nie oznacza jego zakończenia, przez cały czas Pani mąż może posługiwać się swoim TZTC. Jeśli jego ważność wygasa, dokument powinien zostać przedłużony (w tej sprawie trzeba zwrócić się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców).

Po zwolnieniu z ośrodka strzeżonego mąż mógłby więc mieszkać w Polsce, posługiwać się TZTC i oczekiwać na wynik sprawy karnej, która przeciw niemu się toczy.

- Tuż po wyjściu z ośrodka strzeżonego warto, aby jak najszybciej zameldowała Pani męża - radzi prawnik Agnieszka Gutkowska. - Sąd może bowiem wydać decyzję o zatrzymaniu męża w związku ze sprawą karną. W takiej sytuacji mąż oczekiwałby na decyzję sądu w normalnym areszcie karnym. Jednym z częstych powodów decyzji sądu o zatrzymaniu oskarżonego jest brak jego miejsca zamieszkania w Polsce. Zameldowanie męża uchroniłoby go w takiej sytuacji przed aresztem.

Brak meldunku może być jednym z wielu możliwych powodów do zatrzymania męża w areszcie do czasu zakończenia sprawy - sąd może wydać taką decyzję także z innych powodów (np. obawiając się mataczenia w sprawie, albo dlatego że w przypadku przestępstwa, o które oskarżony jest mąż istnieje możliwość orzeczenia wysokiego wymiaru kary) - ale tej jednej sytuacji mogą Państwo zapobiec.

Jeśli faktycznie Rada do Spraw Uchodźców zawiesiła procedurę uchodźczą na czas rozpatrywania sprawy karnej, po zakończeniu sprawy karnej procedura uchodźcza powinna być kontynuowana (mąż cały czas będzie miał TZTC).


Data odpowiedzi:

2011-03-04 21:59:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii