Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, \r\n\r\nMam pytanie moja znajoma obywatelka Fedracji Rosyjskiej przebywająca w tej chwilii w Polsce na wizie proceduralnej z uwagi na to, że odmówiono jej prawa pobytu i pracy poniewaz prowadzac działalność gospodarczą jej firma nie przynosiła dochodu oraz zawarła fikcyjne małżeństwo z obywatelem Polski, ma 15 letnią córkę uczącą się w polskiej szkole, przybywającą od 5 roku życia w Polsce i będącą jedynym opiekunem w Polsce tej córki ma prawo starać się o pobyt tolerowany i jakie są szanse i procedura starania się o ten pobyt? \r\nJeżeli nie pobyt tolerowany to jakie są szanse żeby matka z córką przebywała w Polsce przynajmniej do zakończenia szkoły przez dziecko. \r\nProszę o odpowiedź. Dziękuję

Odpowiedź

Informacje zawarte w pytaniu wydają się być sprzeczne - wizy proceduralne wydawane są na czas rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce. Jeśli Pani znajoma ma taką wizę, to znaczy, że ciągle oczekuje na decyzję w swojej sprawie.

Jeśli odmówiono jej prawa pobytu, wiza jest już nieważna, a Pani znajoma nie ma podstawy prawnej do pobytu w Polsce.

Jeżeli sprawa jest jeszcze w toku, ale władze wiedzą już, że znajoma zawarła fikcyjne małżeństwo - rzeczywiście niemal na pewno nie otrzyma ona zezwolenia na pobyt w Polsce.

Opisana w pytaniu sytuacja może stanowić podstawę do wydania obywatelce Rosji pobytu tolerowanego - ale proszę pamiętać, że decyzja w tej sprawie jest podejmowana (z dużą dozą uznaniowości) dwukrotnie. Nie ma w Polsce drogi, którą cudzoziemiec może wykorzystać aby złożyć wniosek o pobyt tolerowany. Najpierw Strażnik Graniczny, do którego znajoma powinna się zgłosić, musi uznać, że okoliczności wskazują, że Pani koleżanka nie powinna być z Polski deportowana z powodu sytuacji rodzinnej, mimo, iż przebywa w Polsce nieleglanie. Następnie decyzję o wydaniu jej pobytu tolerowanego decyduje Wojewoda. Trudno więc powiedzieć, jakie znajoma ma 'szanse' na pobyt tolerowany. Sytuacja na pewno nie jest jednoznaczna.

Proponuję, aby znajoma zgłosiła się do prawnika, który pomoże jak najlepiej przygotować się do kontaktu ze Strażą Graniczną - informacje o organizacjach, które udzielają cudzoziemcom porad prawnych podajemy w dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2011-02-10 14:07:47

Komentarze

2012-07-20 13:12
Aby usunąć, wpisz hasło:

Mi się wydaje strasznie niesprawiedliwe, żeby rozdzielić matkę od dziecka albo rodziny, a co w przypadku, gdy cudzoziemiec zawiera małżeństwo z obywatelem polskim, mają dzieci, a strona polska chce się rozwieźć przed uzyskaniem przez tą osobę karty stałego pobytu? Będzie rozdzielona od dzieci i deportowana? Dlatego najlepsze jest STAROPANIEŃSTWO. Niestety, ale ja już uczę swoich córeczek, jak uniknąć JAKIEGOKOLWIEK MAŁŻEŃSTWA, ALBO Z NASZYM, POLAKIEM, ALBO Z CUDZIEZIEMCEM. Wystarczy kariera i dziecko adoptować ewentualnie. Smuten to bardzo!

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii