Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jesteśmy w Polsce od 5 lat, jako uchodźcy z Afganistanu. Wcześniej mieliśmy pobyt tolerowany, teraz - ochronę uzupełniającą. Kiedy możemy wystąpić o polskie obywatelstwo?

Odpowiedź

Osoba objęta ochroną uzupełniającą może ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego po 15 latach pobytu w Polsce.

Warunkiem złożenia wniosku o obywatelstwo jest uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się. Takie zezwolenie udziela się na wniosek m.in. cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie ochrony uzupełniającej.

Prawo przewiduje następnie, że o polskie obywatelstwo może wystąpić cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wspomnianego zezwolenia na osiedlenie się od co najmniej pięciu lat.

Zatem, aby dopełnić obu powyższych warunków, cudzoziemiec posiadający ochronę uzupełniającą, może ubiegać się o polskie obywatelstwo po 15 latach przebywania w Polsce.

Szczegółową broszurę na ten temat opracował w 2008 roku UNHCR. O publikację można zapytać pod telefonem 022-628 69 30 lub mailem na adres polwa@unhcr.org.


Data odpowiedzi:

2009-05-07 13:58:28

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii