Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Mój mąż jest obywatelem Ukrainy,jesteśmy małżeństwem od 06.2010, jestem studentką, nie pracuję. Mąż do maja br posiada ważna kartę tymczasowego pobytu, obecnie przebywa na Ukrainie gdzie do maja jest zakontraktowany, chcemy starć się o legalizacje kolejnego pobytu, mąż wynajmuje w Polsce mieszkanie,w którym obecnie zmieszkuje teściowa mająca stały pobyt,czy bez stałego źródła utrzymania (ponieważ umowa o pracę na Ukrainie wygaśnie) ze zgromadzonymi środkami na koncie taką kartę otrzyma? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź

W przypadku wnioskowania o kartę czasowego pobytu (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce) w związku z małżeństwem z obywatelką Polski, dokumentowanie źródła utrzymania nie jest konieczne.

Jeśli mąż złoży wniosek o kartę pobytu powołując się na Państwa małżeństwo, zakończenie kontraktu na Ukrainie nie powinno mieć żadnego znaczenia.

Bardzo ważną sprawą w takiej sytuacji jest jednak, aby z dokumentów dołączonych do wniosku wynikało, że mieszkają Państwo razem. Inne miejsce zamieszkania małżonków skłania bowiem urzędników do przypuszczzenia, że małżeństwo jest fikcyjne.

Jeśli natomiast podstawą udzielenia karty pobytu (zezwolenia na zamieszkanie) ma być praca, nie małżeństwo - konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę albo oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia męża, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Sam fakt wykonywania pracy nie jest w tej sytuacji niezbędny.

Warto też zadbać, aby wniosek o nową kartę pobytu dla męża złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnej karty - wówczas mąż będzie miał zalegalizowany pobyt w czasie rozpatrywania nowego wniosku. Jeśli przegapią Państwo ten termin, może się okazać, że mąż w czasie trwania procedury będzie w Polsce nielegalnie, co niesie ze sobą wiele komplikacji, których warto uniknąc.

I jeszcze podstawowa sprawa - aby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce mąż musi mieć udokumentowany powód, aby tu być przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Praca na Ukrainie nie stanowi powodu, aby mąż otrzymał zezwolenie na pobyt w Polsce. Składając wniosek o zezwolenie na pobyt muszą Państwo wykazać, że mąż potrzebuje przebywać W POLSCE, z powodu pracy, małżeństwa czy innego wskazanego w ustawie o cudzoziemcach (np. studiów).


Data odpowiedzi:

2011-02-03 13:05:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii