Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moj maz jest Nigeryjczykiem. Przebywa w Polsce od 2007 (jako student) na podstawie karty pobytu. Jestesmy malzenstwem od roku. Czy moze byc wspolwlascicielem nieruchomosci?

Odpowiedź

Kwestie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 r. z późn. zmianami (link poniżej).

Ustawa mówi, w jakich sytuacjach cudzoziemcy mogą kupować nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a także, w jakich okolicznościach mogą takie zezwolenie uzyskać.

- Rozdział 8 tej ustawy wymienia sytuacje, w których cudzoziemcy mogą zakupić nieruchomość bez zezwolenia. Przesłanką może być m.in. pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelką RP, oraz co najmniej dwuletni pobyt w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się albo zgody na pobyt rezydenta długoterminowego WE (warunki te muszą być spełnione łącznie) - informuje Aleksandra Zgórzak, prawnik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Z Pani opisu wynika, że Pani mąż tych warunków nie spełnia.

Przepisy różnicują dodatkowo uprawnienia cudzoziemców w zależności od charakteru nieruchomości: są na przykład ograniczenia w zakupie gruntów rolnych, inne przepisy obowiązują też w różnych województwach. Inne regulacje dotyczą mieszkań, inne - nieruchomości innego rodzaju.

- Jeśli Pani mąż przebywa w Polsce krócej, niż dwa lata, może wystąpić o zezwolenie na zakup nieruchomości - informuje Aleksandra Zgórzak. - Aby uzyskać zezwolenie, należy wykazać okoliczności wskazujące na więź cudzoziemca z Polską. Zgodnie z ustawą, pozostawanie w związku małżeńskim z Polką jest taką okolicznością.

Zezwolenie na zakup nieruchomości wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego uzyskanie zajmuje kilka tygodni. We wniosku (nie ma określonego formularza) trzeba wpisać dane kupującego, sprzedającego oraz informacje o nieruchomości - zezwolenie dotyczy bowiem konkretnej nieruchomości. Informacje na temat dokumentów i informacji, które należy przedstawić wraz z wnioskiem, podaje rozporządzenie MSWiA na ten temat (drugi link poniżej).

Zezwolenie MSWiA ważne jest dwa lata - w tym czasie cudzoziemiec może dokonać planowanego zakupu.

- Uzyskanie zezwolenia łączy się niestety z wysoką opłatą skarbową - dodaje Aleksandra Zagórzak. - Wynosi ona obecnie 1570 PLN.

- Zapraszam do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej po uzyskanie konkretnej informacji w tej sprawie - mówi Zagórzak. - Odpowiedź na Państwa pytanie zależy bowiem od dodatkowych faktów: rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji oraz dokładnego czasu pobytu Pani męża w Polsce.

Zobacz także

ustawa_o_nabywaniu_nieruchomosci_przez_cudzoziemcow
rozporzadzenie_o_wymaganych_dokumentach

Data odpowiedzi:

2009-05-05 20:23:26

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii