Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie małżeńskiej karty pobytu jest rezydentem?

Odpowiedź

Nie. Status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich jest jedną z form legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, o którą trzeba złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). Można o nią wystąpić po pięciu latach legalnego pobytu w RP.

Zawarcie małżeństwa z obywatelem czy obywatelką RP daje cudzoziemcowi prawo do uzyskania karty pobytu czasowego w RP, zwykle wydawanej na jeden rok. Po tym czasie można wystąpić o kolejne karty, a po trzech latach trwania małżeństwa - o kartę pobytu stałego.

Więcej o warunkach, które należy spełnić, aby ubiegać się o status rezydenta pisze Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Prowadzi tam link poniżej.

Zobacz także

status_rezydenta_informacja_MUW

Data odpowiedzi:

2009-05-03 21:08:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii