Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

W lutym tego roku wyszłam za mąż za obywatela Algierii, a za około dwa tygodnie mąż ma otrzymać pierwszą kartę pobytu. Chciałabym wiedzieć, z jakiej pomocy może skorzystać mąż, zanim znajdzie i podejmie pracę w Polsce?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., małżonek obywatelki Polski ma prawo do pomocy przewidzianej tą ustawą: m.in. po uzyskaniu karty czasowego pobytu Pani mąż może zarejestrować się jako osoba bezrobotna i korzystać z pomocy dostępnej dla osób bezrobotnych.

Taka rejestracja daje cudzoziemcy-małżonkowi obywatela RP możliwość uzyskania ubezpieczenia (jeśli Pani pracuje, może Pani i tak ubezpieczyć męża w ramach pakietu rodzinnego, ale jeśli nie - ta możliwość jest ważna, ponieważ daje mężowi prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia).

Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna daje też prawo do korzystania z różnego rodzaju szkoleń i kursów, uzyskania pożyczek szkoleniowych, możliwość nauki zawodu, uzyskania zasiłków i innych świadczeń przewidzianych ustawą, przysługujących osobom z powodu bezrobocia. Informacje o dostępnej ofercie wsparcia można znaleźć w lokalnym Urzędzie Pracy albo Klubach Pracy, które często działają przy Ośrodkach Pomocy Rodzinie albo Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Cudzoziemcy-małżonkowie obywateli RP z pobytem czasowym nie mają natomiast prawa do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.

Teksty obu ustaw można znaleźć na stronie Sejmu RP, w zakładce 'Prawo'. Prowadzi tam załączony link.

Zobacz także

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

Data odpowiedzi:

2009-04-06 21:28:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii