Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

czy mój mąż obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie karty tymczasowego pobytu (ważność karty upływa 7.01.2011) czy ma możliwość przedłużenia pobytu bez wyjeżdżania do kraju, ile trwa wydawanie decyzji? wniosek mamy zamiar złożyć w tym tygodniu.

Odpowiedź

Przepraszam, że tyle czekali Państwo na odpowiedź - w grudniu otrzmaliśmy dziesiątki pytań na które nie zdążyliśmy odpowiadać.

Rozumiem, że dawno złożyli już Państwo wniosek o nową kartę pobytu. Jeśli złożyli ją Państwo w połowie grudnia - to za późno, aby mąż otrzymał tzw. wizę proceduralną - tj. wizę na czas prowadzonego postępowania o wydanie noweggo zezwolenia na pobyt. Taka wiza jest wydawana cudzoziemcom, którzy złożą wniosek najpóźniej 45 dni przed upływem ważności posiadanej już karty. Aby dotrzymać tego terminu, powinni Państwo złożyć nowy wniosek o kartę pobytu jeszcze w listopadzie.

Z tego powodu od 8 stycznia pobyt Pani męża w Polsce będzie nielegalny - czy prawnie nieuregulowany.

Polska ustawa o cudzoziemcach przewiduje, że cudzoziemcy-małżonkowie obywateli polskich nie mogą być z Polski wydaleni (chyba, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego).

Dlatego, mimo, iż Pani mąż nie będzie miał prawa pobytu w Polsce do czasu otrzymania nowego zezwolenia, jednocześnie nie będzie mógł być z Polski deportowany. Nie mając różnych przywilejów (na przykład ubezpieczenia, podjęcia pracy, a także rejestracji w Urzędzie Pracy), będzie mógł czekać na decyzję w sprawie kolejnej karty pobytu.

Z reguły, nielegalny pobyt w Polsce jest przeszkodą do otrzymania karty pobytu - ta zasada nie dotyczy jednak małżonków obywateli polskich. Sam fakt, że Pani mąż złożył wniosek o nową kartę zbyt późno, nie może więc być powodem do odmowy karty (odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, mówiąc ściśle).

Jeśli chodzi o czas rozpatrzenia wniosku - sprawa będzie trwać kilka miesięcy (różnie w różnych sprawach i różnych województwach).


Data odpowiedzi:

2011-01-05 19:41:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii