Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam .Mój mąż wniósł sprawę o rozwód.Przebywam w Polsce od ubiegłego roku.Pobraliśmy się w 2001r.,posiadamy trójkę dzieci.Czy mam prawo starać się o obywatelstwo polskie lub przedłużenie karty pobytowej?

Odpowiedź

Po ślubie z obywatelem Polskim cudzoziemcom przysługuje ułatwiony dostęp do uzyskania polskiego obywatelstwa, gdy spełni łącznie dwa warunki: pozostaje w związku małżeńskim od trzech lat oraz posiada zezwolenie na pobyt stały. Przez pół roku od momentu, gdy cudzoziemiec zacznie spełniać łącznie oba te warunki może wnioskować o polskie obywatelstwo w ramach uproszczonej procedury.

Z krótkiego opisu sytuacji w pytaniu wynika, że nie spełnia Pani tych warunków. Może więc Pani wnioskować o polskie obywatelstwo tylko na ogólnych zasadach (wymaga to więc długiego legalnego pobytu w Polsce).

Jeśli natomiast chodzi o możliwość przedłużenia ważności Pani karty pobytu - szanse na to zależą od obywatelstwa Państwa dzieci. Jeśli nawet podstawą Pani legalizacji pobytu był związek małżeński z Polakiem, może Pani otrzymać kolejną kartę pobytu po rozwodzie - Urząd ocenia zawsze konkretną sytuację cudzoziemca. Rozwód sam w sobie nie musi oznaczać, że karta pobytu będzie Pani odebrana. Jeśli opiekuje się Pani dziećmi, które mają polskie obywatelstwo - są duże szanse, że otrzyma Pani nową kartę pobytu.

Proponuję, aby skontaktowała się Pani z organizacją pozarządową, która udziela porad prawnych - aby prawnik pomógł Pani sporządzić wniosek o nową kartę. Na spotkanie z prawnikiem należy przynieść wszystkie dokumenty związane z Pani pobytem w Polsce.

Porady prawne w organizacjach pozarządowych są bezpłatne. Informacje o organizacjach, które ich udzielają - w naszym dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2010-11-06 21:38:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii