Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.W kwietniu br. żona moja żona Ukrainka otrzymała negatywną decyzje w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt czasowy.Odwołaliśmy się od decyzji do Szefa ds. cudzoziemców.Decyzja była kilkakrotnie przekładana,ostateczna decyzja miała być wydana do końca września,do tego czasu również żona miała ważną wizę proceduralną.Obecnie tj.13 października nie otrzymaliśmy decyzji,żona przebywa bez wizy,Telefonicznie jesteśmy ciągle zbywani,urzędniczki twierdzą ,że decyzja jest wysłana inna ,że będzie w najbliższym terminie.Co mamy zrobić w tej sytuacji???Czy może lepiej żeby zona wyjechała na Ukrainę i tam starał się o wizę???Proszę o odpowiedz,dziekuje.

Odpowiedź

Pana żonie przysługuje wiza proceduralna do momentu całkowitego zakończenia sprawy. Jeśli minął termin wizy proceduralnej, a żona nie otrzymała decyzji - wiza powinna zostać przedłużona.

Nie powinni Państwo składać w tej sprawie dodatkowych wniosków - Urząd automatycznie powinien przedłużyć tę wizę do planowanego zakończenia procedury.

Co więcej, wiza przysługuje też na czas rozpatrywania odwołania, jeśli takie Państwo złożą.

Naszym zdaniem jest bez sensu, żeby żona wyjeżdżała na Ukrainę ubiegać się o wizę - wiza zawsze będzie miała krótszy termin ważności i na dłuższą metę nie rozwiąże kwestii legalizacji pobytu żony w Polsce.

Jeśli nie otrzymali Państwo decyzji, proponuję zgłosić się do Urzędu o przedłużenie wizy proceduralnej. Różne Urzędy Wojewódzkie mają różną praktykę - najlepiej telefonicznie zapytać, kiedy żona ma zgłosić się po przedłużenie wizy.

Gdyby okazało się, że decyzja jest istotnie wysłana - proponuję na nią poczekać. Pana żonie, jako małżonce obywatela Polski, nie groża bowiem żadne sankcje z powodu nielegalnego pobytu w Polsce (to znaczy, nie może być z tego powodu zatrzmana, deportowana czy wpisywana do rejestru osób niepożądanych w Polsce). Dobrze by było, aby żona w tym czasie nosiła przy sobie kopię aktu ślubu - w razie kontroli dokumentów dokument potwierdzi jej sytuację prawną w Polsce.


Data odpowiedzi:

2010-10-14 22:45:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii