Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Od przeszło 16 lat jestem w związku małżeńskim z Polakiem. Ślub odbył się na terenie dawnego ZSRR, obecnie jest to Ukraina.Poślubie wraz z mężem wyjechałam do Polski. Mam już 3 kartę stałego pobytu oraz niważny już paszport wydany jeszcze przez ZSRR. Chciałabym uregulować swój status i przyjąc obywatelstwo polskie /zresztą zawsze czułam się Polką, pochodzę z rodziny polskiej/ a do tego niezbędny jest aktualny paszport. Proszę bardzo o informację, jak to wszysko załatwić i czy istnieje możliwość wyrobu paszportu tu w kraju, bez potrzeby wyjazdu na Ukrainę? Posiadam z mężem hodowlę krów mlecznych, dwoje dzieci w wieku szkolnym i trudno byłoby mi wyjechać na kalkanaści dni na Ukrainę a pozatem nie mam żadnych dokumentów na przekroczenie granicy. Za otrzymaną informację z góry serdecznie dziękuję.

Odpowiedź

Możliwości uzyskania paszportu ukraińskiego może Pani ustalić w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

Gdyby uzyskanie nowego paszportu okazało się niemożliwe bez wyjazdu na Ukrainę - Ambasada może wystawić Pani dokument podróży ważny tylko kilka dni, aby mogła Pani wyjechać z Polski. Proszę wówczas koniecznie zabrać polską kartę pobytu. Po uzyskaniu na Ukrainie nowego paszportu z tą kartą bez problemu wjedzie Pani z powrotem do Polski.

Jeśli w polskim nazwisku ma Pani polskie litery, które nie występują w języku angielskim, proszę poprosić o wpisanie do nowego paszportu także polskiego zapisu nazwiska - na stronie ze zdjęciem będzie Pani miała oficjalną transkrypcję, na innej stronie - urzędowy zapis, że Pani nazwisko po polsku pisze się inaczej. To bardzo pomaga w różnych formalnościach.

Jeśli natomiast uzyskanie ukraińskiego paszportu jest niemożliwe w Pani sytuacji, proponuję uzyskać z Ambasady taką informację na piśmie. Wówczas może Pani ubiegać się o polski dokument podróży. Ten dokument nie jest paszportem i nie świadczy o posiadaniu polskiego obywatelstwa, ale pozwala przekraczać granice. Jest też wystarczający, aby złożyć wniosek o polskie obywatelstwo. Więcej informacji na ten temat - w drugim załączonym linku.

Wniosek o polskie obywatelstwo składa się do Urzędu Wojewódzkiego w województwie, na terenie którego Pani mieszka. Paszport jest w tej sprawie konieczny. W linku - informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie składania wniosku o polskie obywatelstwo przez małżonków obywateli Polski.

Polskie prawo przewiduje ułatwioną drogę ubiegania się o polskie obywatelstwo dla małżonków obywateli Polski - ale tylko przez pół roku po trzeciej rocznicy ślubu lub pół roku od dnia, gdy uzyskali oni prawo stałego pobytu. Rozumiem, że ten czas w Pani przypadku dawno już minął. W tej sytuacji może Pani złożyć wniosek o obywatelstwo zwykłą drogą - opis w załączniku.

Rozpatrywanie wniosku o obywatelstwo trwa dwa-trzy lata.

Zobacz także

wniosek o obywatelstwo
polski dokument podróży dla cudzoziemca

Data odpowiedzi:

2010-10-01 15:41:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii