Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Od 11 lat jestem żoną Ormianina. Mamy 4 dzieci, w tym jedno moje. Mężowi odmówiono pobytu na czas oznaczony. Obecnie przebywa w areszcie śledczym, gdzie jest zastraszany, iż zostanie deportowany. Posiadał wcześniej kartę czasowego pobytu, lecz złamał prawo i kolejnej nie wydano. Urzędniczka, która prowadziła sprawę męża stwierdziła, że

Odpowiedź

W opisywanej przez Panią sytuacji najlepiej zwrócić się o poradę prawną do prawnika. Adresy organizacji pozarządowych udzielających porad prawnych nieodpłatnie znajdzie Pani na naszej stronie w dziale Kontakty

Rozumiem, że Pani mąż jest winien zarzucanych mu czynów. - W obecnej sytuacji ważne jest, czy został za nie skazany wyrokiem sądu, a także czy faktycznie przebywa w areszcie śledczym, a nie np. deportacyjnym, oraz jakiego rodzaju przestępstwo popełnił - mówi Katarzyna Przybysławska, prawnik Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Zgodnie z polską ustawą o ochronie cudzoziemców (art. 102) można deportować cudzoziemca, gdy stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu. Jeżeli czyn, jaki popełnił Pani mąż, zostanie uznany za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, faktycznie może grozić mu deportacja.

- W takiej sytuacji można się jeszcze od decyzji o deportacji odwoływać, powołując się na sytuację rodzinną męża - informuje Katarzyna Przybysławska.

Z Pani pytania wynika, że obecnie mąż przebywa na terytorium RP nielegalnie (ważność jego karty pobytu wygasła). - W tej sytuacji przedłużenie ważności karty albo uzyskanie nowej nie będzie możliwe - twierdzi Przybysławska. - Jedyna droga do legalizacji pobytu to uzyskanie ochrony w Polsce w formie pobytu tolerowanego. W tym celu mąż powinien złożyć wniosek o udzielenie ochrony, argumentując go swoją sytuacją rodzinną.

Kwestie udzielania pobytu tolerowanego reguluje rozdział 2 ustawy o ochronie cudzoziemców.

Podsumowując - bardzo wiele zależy od charakteru przestępstwa, które popełnił Pani mąż. Proponuję Pani spotkanie z prawnikiem i przedstawienie swojej sytuacji dokładniej, aby można było stwierdzić, jakie są jeszcze drogi legalizacji pobytu męża w Polsce.

Jednocześnie chciałabym zwrócić Pani uwagę na organizacje, które specjalizują się w pomocy krzywdzonym dzieciom. Jeśli nie korzystali Państwo ze wsparcia dla córki - bardzo zachęcam, aby to zrobić.

Pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy, a także ich rodzinom, świadczy Fundacja "Dzieci Niczyje". Placówki Fundacji:

 • Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
  ul. Walecznych 59, <,br>03-926 Warszawa,
  tel. (22) 616 16 69,
  walecznych@fdn.pl
 • Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
  ul. Mazowiecka 12/25,
  00-048 Warszawa,
  tel. (22) 826 88 62,
  mazowiecka@fdn.pl

Data odpowiedzi:

2009-03-05 19:48:21

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii