Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój mąż, Nigeryjczyk, przyjechał do Polski na studia. Obecnie odbywa praktyki na statku. Nie będzie go w Polsce w terminie 45 dni przed upływem terminu przedawnienia karty pobytu. czy mogę go reprezentować? Niestety nie zostawił mi zadnego upoważnienia, dodatkowym problemem jest wygaśnięcie jego zameldowania (przedawniło się w trakcie jego praktyk).

Odpowiedź

- Możliwość reprezentowania cudzoziemca ma wyłącznie osoba, która ma od niego pełnomocnictwo - mówi Witold Klaus, prawnik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. - Bez takiego dokumentu nie ma Pani możliwości reprezentowania męża.

- Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach mąż obywatelki Polski otrzymuje kartę pobytu czasowego nawet wtedy, gdy był wcześniej w Polsce nielegalnie - mówi pracownik Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. - Przekroczonym terminem nie muszą się więc Państwo w tej sytuacji martwić. Ważne jest teraz to, czy mąż zdąży wrócić do Polski w czasie ważności swojej karty pobytu. Jeśli tak - nie ma problemu. Jeśli nie - musi wystąpić za granicą o polską wizę, żeby móc ponownie wjechać do Polski.

- Warto wcześniej skonsultować się z polską placówką dyplomatyczną, gdzie mąż składałby wniosek o wizę, i zapytać o wymagania czy warunki uzyskania wizy - dodaje Klaus. Daje to Pani możliwość przesłania wymaganych dokumentów bezpośrednio na adres placówki.


Data odpowiedzi:

2009-03-05 19:52:09

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii