Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

moj syn ma karte salego pobytu w polsce aktualne jest w wiezieniu ma wysoki wyrok .Obawawiam sie cofnecia karty ST , czy to mozlwe?Wyrok ma za handl narkotykami.

Odpowiedź

Niestety Pani obawy są uzasadnione.

Jeśli Pani syn posiada kartę stałego pobytu wydaną ze względu na uzyskane przez syna zezwolenie na osiedlenie się, zostanie mu ona odebrana, jeśli "został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności". Ustawa o cudzoziemcach nakłada obowiązek na Urząd Wojewódzki odebrania cudzoziemcowi karty stałego pobytu w takiej sytuacji.

Jeśli natomiast syn posiada kartę pobytu wydaną w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach to zezwolenie (i kartę pobytu) cofa się, gdy "cudzoziemiec stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego". Ustawa przewiduje, że podejmując decyzję o odebraniu tego rodzaju statusu Urząd musi uwzględnić czas pobytu cudzoziemca w Polsce, jego wiek, więzi z Polską albo brak więzi z krajem pochodzenia, a także skutki ewentualnego wydalenia dla cudzoziemca i jego rodziny.

W takim przypadku Urząd ma więc możliwość interpretacji indywidualnej sytuacji Pani syna - być może karta nie będzie mu odebrana.

Jeśli syn posiada zezwolenie na osiedlenie się - zgodnie z prawem może utracić kartę.


Data odpowiedzi:

2010-08-31 19:36:01

Komentarze

2019-04-14 00:48
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin efj.ggdy.forummigracyjne.org.cyv.iy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-04-14 01:20
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules 18 lff.nspn.forummigracyjne.org.ebz.th http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii