Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Pytanie od małżeństwa polsko-algierskiego. Czy nielegalny pobyt w Polsce (wynikający z przerwy pomiędzy decyzjami o zgodzie na zamieszkanie na czas oznaczony) będzie miało w przyszłości wpływ na odmowę: 1. decyzji na zamieszkanie na czas nieoznaczony, 2. nadania obywatelstwa polskiego? Dziękujemy za poświęcony czas.

Odpowiedź

Nielegalny pobyt w Polsce będzie miał wpływ na uzyskanie prawa stałego pobytu czy polskiego obywatelstwa o tyle, że wydłuża czas pobytu, jaki małżonkek cudzoziemiec będzie musiał żyć w Polsce, aby móc je otrzymać.

Zarówno do uzyskania pobytu jak obywatelstwa wymagany jest określony czas nieprzerwanego legalnego pobytu w Polsce, który cudzoziemiec musi udokumentować. W Państwa przypadku ten czas będzie się liczył od momentu, gdy po przerwie na pobyt nielegalny, cudzoziemiec ponownie zalegalizował pobyt. Czas pobytu przed okresem nielegalności jakby przepada w tej kalkulacji.

Jeśli chodzi o sam fakt nielegalnego pobytu w Polsce - będzie on rozpatrywany w kontekście innych faktów dotyczących obecności cudzoziemca w Polsce. Sam w sobie nie dyskwalifikuje osoby z uzyskania prawa pobytu czy obywatelstwa.


Data odpowiedzi:

2010-08-05 21:47:35

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii