Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jeśli nie zostanie przyznany status uchodźcy w UE, co trzeba zrobić?

Odpowiedź

W Unii Europejskiej coraz bardziej ujednolicony jest system udzielania statusu uchodźcy. Praktycznie, jeśli cudzoziemiec nie uzyska ochrony w jednym kraju unijnym, nie ma możliwości szukać tej ochrony w innych krajach Unii.

Osoba, która nie otrzyma statusu w kraju Unii może więc ubiegać się o inne formy ochrony (jeśli to prawnie możliwe - w Polsce procedura o uzyskanie ochrony, wszystko jedno jakiej:statusu uchodźcy czy ochrony uzupełniającej, jest jedna i takie rozwiązanie nie wchodzi w grę).

Można też starać się zalegalizować pobyt w kraju UE - w oparciu o przyrzeczenie pracy, podjęcie studiów itp. Ta droga wymaga jednak od cudzoziemca wskazania potencjalnego pracodawcy czy posiadania środków na utrzymanie w Polsce.

Jeżeli te możliwości nie są praktycznie wykonywalne, cudzoziemiec musi opuścić terytorium Unii. Może ubiegać się o ochronę w krajach poza UE, a jeśli to nie jest możliwe - musi wrócić do kraju pochodzenia albo innego kraju, który będzie akceptował jego legalny pobyt.

Część cudzoziemców w takiej sytuacji decyduje się na pobyt nielegalny na terytorium Unii - jest to jednak bardzo ryzykowny krok. Prawa cudzoziemca są wówczas bardzo ograniczone, wiele osób pada ofiarami nadużyć czy nieuczciwego traktowania ze względu na nielegalny status. Cudzoziemcy praktycznie przez cały czas nielegalnego pobytu grozi deportacja do kraju pochodzenia - oraz kara w postaci zakazu wjazdu na terytorium UE przez określony czas (kilka lat, w zależności od konkretnej sytuacji).


Data odpowiedzi:

2009-01-12 20:14:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii