Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatel Ukrainy mający dziecko z mężem Polakiem, bedący z nim w separacji sądowej i nie mieszkający z nim ma prawo do karty czasowego i stałego pobytu jeżeli środki na utrzymanie wykaże jej konkubent przed wojewodą.Czy ma prawo meldować się u męża bez jego zgody do wpisu na karcie pobytowej bo konkubent nie chce jej zameldować.Czy każdy cudzoziemiec po zawarciu małżeństwa z Polakiem staje się najemcą mieszkania męża polaka.Pytania dziwne, ale z życia wzięte.

Odpowiedź

W opisanej sytuacji Urząd rozpatrujący wniosek o zezwolenie na pobyt w Polsce może, ale nie musi wydać Pani z Ukrainy zezwolenia na pobyt. Urząd analizuje konkretną sytuację w oparciu o przedstawione dane, dokumenty, zeznania osób i podejmuje decyzę w oparciu o swoją interpretację sytuacji.

Przede wszystkim istotne jest, na jakie przesłanki obywatelka Ukrainy się powołuje, wnioskując o zezwolenie na pobyt w Polsce (związek z konkubentem, fakt posiadania dziecka z polskim obywatelem, pracę w Polsce, studia czy inne?). Ważne, jakie obywatelstwo ma dziecko Pani, kto sprawuje nad nim opiekę. Istotne dla sprawy mogą okazać się inne fakty, o których w pytaniu nie ma mowy.

W sprawie meldunku - nie ma możliwości zameldowania się u kogoś wbrew jego woli. Właściciel mieszkania/domu - albo główny najemca w przypadku lokali komunalnych - musi na piśmie potwierdzić zgodę na meldunek kogokolwiek w posiadanym przez siebie, lub wynajmowanym lokalu.

Warto też pamiętać, że cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce karty czasowego pobytu mogą być zameldowani tylko na czas ważności posiadanej karty. Uzyskanie stałego meldunku nie jest możliwe. Jeśli Pani z Ukrainy wnioskuje o nową kartę pobytu, rozumiem, że jej poprzednia karta pobytu wygasa albo już wygasła. Razem z tą kartą wygasł meldunek. Można go przedłużyć tylko na czas ważności nowego dokumentu, który reguluje Pani pobyt (np. wizy proceduralnej).

W Polsce zdarzają się problemy z wymeldowywaniem kogoś z mieszkania - w rezultacie zdarza się, iż lokatorzy są zameldowani w mieszkaniu wbrew woli właściciela - w opisanej sytuacji taki problem się nie pojawi, gdyż meldunek obywatelki Ukrainy w mieszkaniu męża po prostu wygaśnie.

Według naszej wiedzy małżonek-cudzoziemiec nie staje się automatycznie najemcą mieszkania, które wynajmuje jego współmałżonek-Polak. Sprawy najmu (i własności) trzeba prawnie uregulować.


Data odpowiedzi:

2010-07-17 22:35:25

Komentarze

2010-07-25 19:17
Aby usunąć, wpisz hasło:

W Wojewódzkim Urzędzie Dolnośląskim we Wrocławiu uznano iż obywatele Ukrainy nabywają tytuł głównego najemcy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem, to samo potwierdził sąd w Dzierżoniowie. Na dowód że nie jest to żadna "lipa" mogę udostępnić wyroki i decyzje sądu i wojewody bezinteresownie.Można się na to powołać przy staraniu się o pobyt, ponieważ Warszawa nie ocenia wyroków sądów powszechnych.Z pewnością warto spróbować.Posiadam jeszcze wyroki naszych sądów stwierdzające że jak cudzoziemiec nie ma środków na utrzymanie to alimentami obciąża się Polaka, nawet gdy cudzoziemiec żyje oficjalnie u kochanka.Samo życie tworzy prawo w Polsce. Henryk Bujak tel:662157480 , 74 6626822

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii