Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Mąż złożył podanie o obywatelstwo do Prezydenta RP\r\nw Urzędzie Mazowieckim -zostało złożone w listopadzie 2007r..Odpowiedż o\r\n przekazaniu do Kancelarii Prezydenta zostało odebrane z datą 1 lutego 2008.Na stronach Urzędu znalazłam info,\r\nże na decyzję czeka się od 24-36 miesięcy od daty złożenia dokumentów w konsulacie.\r\nCzy Państwo macie wiedzę na temat dotrzymania tych terminów? I czy ja „dobrze” obliczam\r\n36 miesięcy od listopada, czyli złożenia kompletu dokumentów, czy powinnam\r\nliczyć od daty przyjęcia do Kancelarii? Mąż złożył podanie w związku z polskim pochodzeniem – jest narodowości polskiej, ma mieszkanie, pracuje.\r\n

Odpowiedź

Niestety, nie sposób przewidzieć, ile jeszcze będą Państwo czekać. Mogą Państwo natomiast odwiedzić Urząd, w którym mąż składał wniosek i zapytać, na jakim etapie jest procedura - to pozwoli choć na ustalenie orientacyjnego terminu wydania decyzji.

Każda sprawa o obywatelstwo jest indywidualna. Informacje na temat przebiegu sprawy są udzielane tylko wnioskodawcy albo jego pełnomocnikowi.


Data odpowiedzi:

2010-08-24 13:45:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii