Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Mąż złożył podanie o obywatelstwo do Prezydenta RP w Urzędzie Mazowieckim, które zostało przyjęte w listopadzie 2008r..Odpowiedż z kancelarii o przyjęciu nadeszła 8 lutego 2009.Na stronach Urzędu znalazłam info, że na decyzję czeka się od 24-36 miesięcy od daty złożenia dokumentów w konsulacie. Czy Państwo macie wiedzę na temat dotrzymania tych terminów? I czy ja „dobrze” obliczam 36 miesięcy od listopada, czyli złożenia kompletu dokumentów, czy powinnam liczyć od daty przyjęcia do Kancelarii? Mąż złożył podanie w związku z polskim pochodzeniem – jest Polakiem, ma mieszkanie, pracuje.

Odpowiedź

Sprawy o nadanie obywatelstwa są bardzo indywidualne - ich rozpatrywanie trwa około dwóch-trzech lat od momentu złożenia wniosku. Nie można jednak z tego wnioskować, że wniosek Pani męża będzie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 36 miesięcy - czas oczekiwania może być dłuższy. Każda sytuacja jest inna.

Wydział spraw obywatelskich w Urzędzie Mazowieckim, w którym składali Państwo wniosek, powinien mieć możliwość sprawdzać, na jakim etapie postępowania sprawa męża się znajduje - i poinformować o orientacyjnym czasie wydania decyzji. Konkretnej daty, do momentu zakończenia rozpatrywania wniosku, nikt Państwu jednak nie wskaże.


Data odpowiedzi:

2010-07-17 22:17:05

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii