Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mam poważny problem, mianowicie od czterech miesięcy jestem w związku malżeńskim z obywatelem Turcji, mąż otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ale wciąż mamy problem z meldunkiem. Bez zameldowania mąż nie otrzyma karty pobytu, a co za tym idzie także zezwolenia na pracę. Czy można ten problem jakoś ominąć, czy coś da się zrobić?

Odpowiedź

Według informacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego meldunek nie jest konieczny do wydania karty pobytu.

Urząd zażąda jednak od Państwa wyjaśnienia na piśmie (oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej), dlaczego zameldowanie nie jest możliwe.

- W przypadku, gdy przyczyną braku meldunku jest to, że na meldunek w wynajętym mieszkaniu nie zgadza się właściciel, Urząd podejmuje kroki w kierunku wyjaśnienia tej sprawy - informuje przedstawicielka Wydziału Spraw Cudzoziemców. - O niezameldowaniu cudzoziemca informujemy właściwy Urząd Gminy, który z kolei może nałożyć sankcje na właściciela mieszkania za niezameldowanie cudzoziemca.

W rezultacie takich działań właściciel dostanie karę finansową - powinni Państwo liczyć się z tym, że w konsekwencji możecie więc otrzymać wymówienie z mieszkania (można sobie wyobrazić, że właściciel będzie miał do Państwa pretensje).

Długofalowym rozwiązaniem będzie więc zmiana mieszkania - lub namówienie właściciela, aby zgodził się na czasowe zameldowanie męża.


Data odpowiedzi:

2010-09-09 12:29:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii