Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Składałam wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyjęciu oświadczenia woli nabycia obywatelstwa polskiego. Spełniłam wszytkie warunki zapisane w ustawie. Niestety, otrzymałam postanowienie, że otrzymam obywatelstwo polskie, jak zrzęknę się swojego. Nie chcę się zrzekac, zresztą to w praktyce jest to niemożliwe. Z tego, co wiem, tylko Wojewoda poznański wykorzystuje to prawo - może, ale nie musi tego żądać. Czy mogę prosić o pomoc?

Odpowiedź

-Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, że Wojewoda żąda od osoby wnioskującej o polskie obywatelstwo zrzeczenia się jej wcześniejszego obywatelstwa na etapie składania wniosku - mówi Agnieszka Kopycka z Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Cudzoziemiec może wręcz wyrazić chęć zachowania własnego obywatelstwa ubiegając się o obywatelstwo polskie. Jest sprawą Prezydenta RP podjąć decyzję, czy polskie obywatelstwo jest takiej osobie nadane.

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.01.42.475) mówi w art. 8.3:

Nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

Podejmowanie decyzji w sprawie nadania obywatelstwa jest jednak w każdej sytuacji zadaniem Prezydenta RP. Rolą Wojewody jest zebranie od cudzoziemca wymaganego kompletu dokumentów, opiniowanie wniosku oraz przesłanie go do MSWiA. W opinii działu prawnego Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA Wojewoda nie ma możliwości nieprzyjęcia wniosku o obywatelstwo w opisywanej sytuacji.

Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA udziela informacji i przedstawia interpretacje przepisów. Sugeruje, aby w podobnych sprawach zwracać się do tego Departamentu na piśmie. Zapytanie, z opisem sytuacji, trzeba wysłać na adres obywatelstwo@mswia.gov.pl. Wyjaśnienie z MSWiA można następnie dołączyć do wniosku składanego Wojewodzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale prawnym Departamentu pod numerem (22) 60 139 60.

Jeżeli chodzi o możliwość zachowania pierwszego obywatelstwa - decyduje w tej sprawie Prezydent RP.

Z reguły Prezydent godzi się na zachowanie obywatelstwa przez cudzoziemców z krajów, które akceptują zachowanie polskiego obywatelstwa przez Polaków ubiegających się o obywatelstwo tych krajów (na zasadzie wzajemności - tak jest np. z państwami UE).

Zwykle Prezydent akceptuje też utrzymanie obywatelstwa kraju pochodzenia przez cudzoziemców z krajów, które nie przewidują prawnej możliwości zrezygnowania z ich obywatelstwa (tak jest w części krajów arabskich albo afrykańskich).

- Nawet w innej sytuacji cudzoziemiec może chcieć zachować pierwsze obywatelstwo. Za każdym razem to Prezydent podejmuje decyzję, czy nadać obywatelstwo polskie - informuje Kopycka. - Zdarza się też, że Prezydent daje cudzoziemcowi promesę na uzyskanie polskiego obywatelstwa pod warunkiem zrzeczenia się obywatelstwa kraju pochodzenia w ciągu dwóch lat. Taką decyzję podejmuje jednak wyłącznie Prezydent, nie Wojewoda.


Data odpowiedzi:

2009-08-13 17:41:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii