Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Jestem Ukraincem.Chce byc Polakiem.Co mam zrobic?Znam jezyk,historje RP,moge pisac,czytac,spiewac,gotowac bigos,moge sie nauczyc tanczyc.Moge byc trenerem RP z Pilki Noznej,albo zamienic Kube w telewizi,abo nosic narty Malyszu..zalezy.Tyskie najlepsze piwo,Dzem najlepszy zespol(zRyskiem),moja diewczyna Polka(Karolinka)- najpienkniejsza i najmodrzejsza i naj...naj...naj... Kobieta na planecie.Chce wybudowac w Polsce dom,posadcic drzewko i miec z Karolina mala Michalinke... Co panstwo Mi poradzi? Dziekuje z gory Polska bialoczerwoni,Polska bialo czerwoni,Polska bialo czerwoni.....

Odpowiedź

Polska ustawa przewiduje trzy drogi do uzyskania polskiego obywatelstwa. W każdym przypadku cudzoziemiec powinien wykazać związki z Polską - co, jak rozumiem, nie stanowi dla Pana problemu.

  • Każdy cudzoziemiec, w dowolnej sytuacji, może wystąpić z wnioskiem o nadanie polskiego obywatelstwa bezpośrednio do Prezydenta Polski. Prezydent może nadać obywatelstwo każdej osobie, której uzna - bez względu na to, czy dana osoba spełnia ogólne wymogi określone w ustawie o obywatelstwie jako przesłanki do nadania obywatelstwa. Podstawowym zadaniem cudzoziemca w takiej sytuacji jest więc przekonanie Prezydenta, iż należy nadać danej osobie obywatelstwo polskie.
  • cudzoziemiec-małżonek obywatelki/obywatela Polski ma ułatwioną procedurę wnioskowania o obywatelstwo po trzeciej rocznicy ślubu, pod warunkiem co najmniej dwuletniego wcześniejszego pobytu w Polsce oraz posiadania prawa stałego pobytu w Polsce. Prawo przewiduje, że w ciągu sześciu miesięcy po trzeciej rocznicy ślubu (albo sześciu miesięcy po otrzymaniu prawa stałego pobytu, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi w drugiej kolejności) cudzoziemiec ma możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa przy minimalnych formalnościach.
  • Najbardziej powszechny sposób uzyskania polskiego obywatelstwa to spełnienie wymagań określonych w ustawie o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 8 ustawy, podstawowym warunkiem jest przebywanie w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. W załącznikach przytaczamy więcej informacji na temat dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o obywatelstwo w tym trybie.

Rozpatrywanie wniosku o polskie obywatelstwo trwa dwa-trzy lata (w procedurze wniosku składanego bezpośrednio do Prezydenta RP - z reguły dłużej).

Uzyskanie polskiego obywatelstwa wymaga więc przede wszystkim czasu - legalnego pobytu w Polsce, który stopniowo daje cudzoziemcy coraz większe przywileje.

Nic Panu nie radzimy - sam musi Pan ocenić, który sposób uzyskania obywatelstwa jest w Pana przypadku najbardziej realny. Historia pokazuje, że polskie obywatelstwo faktycznie uzyskiwali już ludzie o 'kwalifikacjach' połowę mniejszych, niż Pan deklaruje ;-).

Oczywiście, żeby wszystkie powyższe możliwości były dla Pana dostępne, musi Pan przebywać w Polsce legalnie.

Zobacz także

wniosek o polskie obywatelstwo (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
wniosek o obywatelstwo dla cudzoziemców-małżonków obywateli Polski (MUW)

Data odpowiedzi:

2010-06-17 11:35:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii