Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Kiedy mają wejść w życie planowane zmiany przepisów o cudzoziemcach?

Odpowiedź

Nowa ustawa o ochronie cudzoziemców została już przyjęta przez Sejm i Senat. Dalszy proces legislacyjny, według zapowiedzi Urzędu do spraw Cudzoziemców, powinien potrwać do początku kwietnia. Ustawa powinna wejść w życie w maju 2008 roku.

Wówczas zmienią się rodzaje ochrony, które cudzoziemiec może uzyskać w Polsce (obecną zgodę na pobyt tolerowany zastąpi ochrona uzupełniająca; w nowej nomenklaturze 'pobyt tolerowany' będzie oznaczał status innego rodzaju).

Znaczne konsekwencje dla cudzoziemców i polskich służb socjalnych będzie miał też zapis przyznający cudzoziemcom objętym obecnym 'pobytem tolerowanym' do pomocy integracyjnej. Ta decyzja zwiększa ponad pięciokrotnie liczbę cudzoziemców uprawnionych do korzystania z tego rodzaju pomocy.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii