Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Państwa. Żona moja obywatelka UA, otrzymała negatywną decyzję odnośnie tzw.KCP od wojewody. W ustawowym czasie( 14 dni ) zostało złożone odwołanie do Szefa Urzędu d/s Cudzoziemców. Dni pobytu w RP kończą się 26 czerwca.Moje pytanie brzmi:co dalej z legalnym pobytem w RP, i co będzie jak Szef utrzyma w mocy decyzję wojewody.Czy będą wydawane tzw. wizy małżeńskie. Pzdr.

Odpowiedź

- Prawo do wizy proceduralnej przysługuje cudzoziemcowi także na czas rozpatrywania odwołania, jeśli wniosek i odwołanie były złożone w terminie - informuje Barbara Mingin z Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tuż przed upływem ważności obecnej wizy żona powinna więc zgłosić się do Wydziału Spraw Cudzoziemców, w którym składała wniosek o KCP, wiza powinna na nią czekać. W mazowieckiem wiza z reguły jest przedłużana w ostatnim dniu ważności poprzedniej wizy, albo pierwszym dniu po upływie ważności poprzedniej wizy. Informację na temat możliwego terminu odbioru nowej wizy można uzyskać telefonicznie.

Pana żona nawet mimo braku wizy i karty pobytu nie może być z Polski deportowana i wpisana do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP. Nie grozi jej więc wydalenie z Polski. Mimo to uregulowie jej statusu prawnego jest bardzo ważne - ma konsekwencje ubepieczeniowe, związane z dostępem do rynku pracy, możliwościami podróżowania itd.

Proponuję, aby zasięgnęli Państwo porady w jednej z organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy cudzoziemcom (dane w naszym dziale KONTAKTY). Dalsze możliwości działania w Państwa sytuacji zależą od wielu czynników - można będzie udzielić Państwu konkretnej rady tylko po szczegółowej rozmowie o Państwa sytuacji.


Data odpowiedzi:

2010-06-23 16:10:21

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii