Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mam koleżankę na ukrainie ,ona chciałaby przyjechać do polski i starać się o kartę stałego pobytu, ma też wyrobioną kartępolaka . Jak można jej pomóc by otrzymała kartę stałego pobytu.

Odpowiedź

Nie jest możliwe ubieganie się o kartę stałego pobytu bezpośrednio po przyjeździe do Polski. Warunkiem uzyskania takiej karty jest bowiem wcześniejszy pobyt w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego.

W pierwszej kolejności Pani koleżanka powinna więc wystąpić o kartę pobytu czasowego - informacje na temat wnioskowania o tę kartę przytaczamy w załączniku.

Ogólnie - aby otrzymać kartę, trzeba mieć ku temu podstawy, to znaczy powody, które uzasadniają potrzebę pobytu cudzoziemca w Polsce przez dłuższy czas. Taką podstawą może być np. podjęcie pracy w Polsce albo rozpoczęcie studiów.

Po pięciu latach pobytu w Polsce, Pani koleżanka będzie mogła wnioskować o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, który daje prawo do bezterminowego pobytu w Polsce (stałego pobytu, inaczej mówiąc).

Warunkiem uzyskania tego statusu jest jednak posiadanie stabilnego źródła utrzymania oraz ubezpieczenie w Polsce.

Zobacz także

pobyt czasowy w Polsce (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Data odpowiedzi:

2010-06-17 11:42:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii