Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy jest mozliwe otrzymanie karty stalego pobytu z mieldunkiem czasowym dla obywatelki Ukrainy.I czy można z meldunkiem czasowym otrzymac obywatelstwo polskie przez małżeństwo z polakiem(chodzi o nabycie obywatelstwa).

Odpowiedź

Dopóki cudzoziemiec nie ma prawa stałego pobytu - nie ma szans na stały meldunek. Cudzoziemcy zawsze meldowani są tylko na czas ważności dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce (a więc ważności karty pobytu czasowego albo wizy).

Wnioskowanie o pobyt stały jest więc jak najbardziej możliwe, gdy cudzoziemiec ma czasowy meldunek (bo innego nie ma szans otrzymać, dopóki prawa do stałego pobytu nie uzyska).

Natomiast w kwestii uzyskania obywatelstwa przez cudzoziemca w specjalnej procedurze przysługującej małżonkom obywateli polskich - warunkiem wnioskowania o to obywatelstwo jest posiadanie pobytu stałego w Polsce (oprócz innych wymogów: pobytu w Polsce co najmniej 2 lata oraz pozostawania w związku małżeńskim co najmniej 3 lata).

Cudzoziemiec, który ma prawo wnioskować o obywatelstwo w procedurze 'małżeńskiej' ma więc już orawostałego pobytu i możliwość stałego zameldowania. Meldunek stały w takiej sytuacji nie jest jednak wymagany - czasowy też wystarczy.


Data odpowiedzi:

2010-06-10 19:57:32

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii