Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Mam narzeczonego z USA. Obecnie mieszka w USA, ale chce przyjechać do Polski i pracować tutaj. Jakie dokumenty beda mu potrzebne? Czy musi posiadać karte pobytu?

Odpowiedź

Tak, cudzoziemiec z USA, aby pracować legalnie w Polsce, potrzebuje uzyskać zezwolenie na pracę, a także zezwolenie na pobyt w Polsce z prawem do pracy.

O zezwolenie na pracę w imieniu cudzoziemca występuje pracodawca. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu w Polsce. Podstawą wydania zezwolenia na zamieszkanie może być m.in. zezwolenie na pracę.

Pierwszym krokiem w opisanej przez Panią sprawie powinno być zatem znalezienie narzeczonemu potencjalnego pracodawcy.

Cudzoziemiec z USA ma prawo przebywać w Polsce bez wiz czy zezwoleń na okres do trzech miesięcy. Wystarczy wyjazd na jeden dzień ze strefy Schengen (np. do Wielkiej Brytanii), aby dozwolony trzymiesięczny czas pobytu liczył się od początku. Planując poszukiwanie pracy w Polsce, narzeczony może więc przyjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego, poszukać pracy i pracodawcy, złożyć odpowiednie wnioski i czekać na decyzję. Trzeba jednak pamiętać o konieczności opuszczenia obszaru Schengen w terminie do 90 dni. Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej ryzykuje poważne konsekwencje - włącznie z wydaleniem z Polski i zakazem powrotu przez okres co najmniej 1 roku.


Data odpowiedzi:

2010-05-30 20:37:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii