Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

jak traktowana jest ciaza u kobiety(spoza Unii Europejskiej)ktorej wygasa 3 miesieczna wiza Schengen na pobyt w Polsce....czy jezeli ojciec jest Polakiem automatycznie jest ona przedluzona na jakis czas? dziekuje za pomoc

Odpowiedź

Nie - wiza w takiej sytuacji nie jest automatycznie przedłużana! Jeśli planuje Pani dłuższy pobyt w Polsce niż okres wizy, musi Pani najpóźniej 45 dni przed upływem jej ważności złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce.

Takie zezwolenie może być wydane z różnych powodów - także natury rodzinnej, pod warunkiem, że je Pani udokumentuje. Po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce w wymienionym terminie otrzyma Pani wizę na czas rozpatrywania sprawy.

Jeśli nie wystąpi Pani o zezwolenie, lub wystąpi o nie po wskazanym terminie 45 dni przed wygaśnięciem wizy, musi Pani wyjechać z Polski - inaczej Pani pobyt stanie się nielegalny. Wówczas podczas wyjazdu z Polski otrzyma Pani zakaz powrotu do Polski na okres co najmniej roku oraz karę grzywny.

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2010-05-30 20:20:05

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii