Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Jestem obywatelem Polski, w kwietniu poślubiłem obywatelkę Ukrainy, która dotychczas przebywała w Polsce na podstawie odnawianych corocznie kart pobytu - wydawanych na podstawie pobieranych nauk na Uczelni Wyższej. Oboje pracujemy w Warszawie, gdzie wynajmujemy mieszkanie - jednak z powodu sprzeciwu właścicela nie mamy w tym mieszkaniu praw meldunkowych. Pod koniec roku odbieramy własne mieszkanie w warszawie, wtedy sytuacja już będzie prosta. Tymczasem moja małżonka kończy lada moment studia, a jej karta pobytu kończy się pierwszego czerwca. Ja jestem zameldowany u moich rodziców w Bełchatowie (woj. Łódzkie). Tam też zameldowaliśmy moją małżonkę. W Bełchatowie mieszkamy tylko w weekendy, a na tydzień do pracy wyjeżdżamy do Warszawy. W związku z meldunkiem w Bełchatowie złożyliśmy (w terminie 45 dni przed końcem ważności karty pobytu) wniosek o kolejną kartę do Urzędu w Łodzi. Będąc tam na rozmowie u psychologa, dowiedzieliśmy się, że może być problem z rozpatrzeniem podania przez ten urząd, z uwagi, że większość czasu spędzamy na terenie innego województwa. Istnieje ryzyko, że nasze podanie zostanie przesłane do Warszawy. Obawiam się, że urząd w warszawie na podstawie naszego zameldowania w Bełchatowie także nie będzie chciał rozpatrzyć wniosku i zacznie się ping-pong pomiędzy urzędami. W przedstawionej sytuacji, który urząd powinien rozpatrzyć nasz wniosek ?. Czy nasza sytuacja mieszkaniowa może być jakimś problemem stającym na drodze pozytywnego rozpatrzenia wniosku ? Za trzy dni mija termin ważności karty mojej małżonki, rozumiem, że powinniśmy w związku z tym udać się do urzędu w Łodzi i poprosić o wydanie wizy proceduralnej ? Czy taką wizę otrzymuje się od ręki ?. Czy jeżeli przed 1 czerwca nie zgłosimy się po wizę proceduralną, to czy pobyt małżonki w kraju będzie nielegalny ? - czy w związku ze złożeniem wniosku w terminie - nie jest to problemem ?. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź

- Właściwy do rozpatrzenia wniosku jest Urząd Wojewódzki właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy, nie miejsce meldunku - informuje Agata Foryś, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Rzeczywiście dokumenty mogą więc być przekazane do Warszawy.

W sytuacji, gdy dzielą Państwo czas między oba województwa, Urząd w Łodzi może rozpatrzyć sprawę i jej nie przekazywać - to zależy od interpretacji sytuacji przez Urząd.

- Dopóki jednak akta nie zostaną przekazane, a Państwo nie zostaną o tym pisemnie powiadomieni, to Urząd w Łodzi powinien wydać Pana żonie wizę proceduralną - mówi Agata Foryś.

Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że wizy proceduralne dostępne są dla cudzoziemcy w ostatnim dniu jego legalnego pobytu w Polsce lub następnego dnia (czyli pierwszego dnia pobytu po zakończeniu ważności wizy).

Ze względu na ewentualność przeniesienia akt sprawy do Warszawy - Urząd w Łodzi proponuje, aby ustalili Państwo miejsce rozpatrywania sprawy oraz odbioru wizy przez telefon, pod numerem (42)6041781 lub (42) 604 17 11. Możliwe bowiem, że informacja o przeniesieniu akt została Państwu przesłana, ale nie została odebrana, lub jeszcze do Pańśtwa nie dotarła. Uzyskanie tej informacji przez osobę postronną (mnie:-) nie jest możliwe.

Urząd w Warszawie, jeśli dokumenty zostaną do niego przesłane (co się dzieje w efekcie uzgodnień między Urzędami), będzie rozpatrywał sprawę żony.

Sytuacja mieszkaniowa nie powinna mieć znaczenia dla merytorycznego rozpatrywania sprawy - o ile (jak rozumiem, tak właśnie jest) oboje Państwo macie takie same miejsca zameldowania i takie same miejsca pobytu. Z dokumentów musi wynikać, że mieszkają Państwo razem - co, jak rozumiem, ma miejsce. Kwestia meldunku w jednym miejscu zresztą ma znaczenie tylko wtedy, gdy podstawą legalizacji pobytu żony w Polsce jest związek małżeński z Panem, a nie inne przesłanki (choćby studia).

Jeśli nie odbiorą Państwo wizy proceduralnej - tak, pobyt małżonki w Polsce będzie nielegalny. Jednocześnie, jako małżonka obywatela Polski, nie poniesie ona z tego tytułu przykrych konsekwencji (nie będzie zatrzymana, deportowana ani wpisana do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski). Warto jednak, aby w tym czasie miała przy sobie kopię aktu ślubu.


Data odpowiedzi:

2010-05-28 14:47:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii