Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy uchodźcy w Polsce podlegają prawu karnemu? Co grozi uchodźcom, którzy nie przestrzegają tego prawa?

Odpowiedź

Uchodźcy podlegają polskiemu prawu - cudzoziemcy ubiegający się o tę ochronę albo objęci innymi formami ochrony także.

O zobowiązaniu do przestrzegania prawa mówi zarówno Konwencja Genewska o statusie uchodźców z 1951 r. w art. 2, której Polska jest stroną od 1991 r., jak Konstytucja RP.

Za złamanie polskiego prawa uchodźcom, tak samo jak Polakom, grozi przewidziana w polskim kodeksie karnym sankcja - tak samo jak Polacy uchodźcy mogą otrzymać karę grzywny, pozbawienia wolności czy inną przewidzianą w polskich przepisach.

Podręcznik Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy wydany przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), podający interpretację zapisów Konwencji Genewskiej o statusie uchodźcy, tak wypowiada się na ten temat:

Uchodźca popełniający poważne przestępstwo w kraju udzielającym schronienia podlega postępowaniu karnemu w tym kraju. W sytuacjach skrajnych art. 55 par. 2 Konwencji z 1951 r. zezwala na wydalenie uchodźcy lub odesłanie go do kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, jeśli będąc skazanym za 'szczególnie poważne' przestępstwo pospolite stanowi zagrożenie dla społeczeństwa kraju schronienia.

UNHCR zwraca uwagę, że wydalenie uchodźcy do kraju pochodzenia może być brane pod uwagę jedynie w wyjątkowych sytuacjach.


Data odpowiedzi:

2008-10-27 21:22:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii