Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Pochodzę z Ukrainy i mieszkam w Polsce od 12 lat z powodu zamążpójścia. Z początku na podstawie kart czasowego pobytu a teraz na podstawie karty pobytu członka Unii Europejskiej (ponieważ mój mąż jest obywatelem Niemiec). Mamy dziecko ale niestety nasze relacje małżeńskie bardzo się popsuły, obydwoje chcemy rozwodu (bez orzekania o winie). Pytanie mam takie, czy występując o rozwód mam szanse na otrzymanie karty stałego pobytu? I w ogóle jakie będę miała prawa legalizacji w Polsce po rozwodzie wziąwszy pod uwagę, że posiadam mieszkanie własnościowe, studiuję, córeczka również uczęszcza do szkoły i nie chcemy z Polski wyjeżdżać. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź

Pani możliwości legalizacji pobytu w Polsce zależą od dodatkowych informacji - przede wszystkim od tego, czy ma Pani w Polsce legalną pracę lub inne źródło utrzymania.

Jeśli ma Pani w Polsce pracę lub inne źródło stałego dochodu, może Pani ubiegać się o status rezydenta długoterminowego WE. Taki status daje Pani prawo do bezterminowego pobytu w Polsce. Może Pani wnioskować o ten status niezależnie od tego, czy pozostaje Pani w związku małżeńskim z obywatelem Unii Europejskiej - ważny jest w tym przypadku długi pobyt w Polsce oraz legalne zatrudnienie.

Wniosek o status rezydenta może Pani złożyć tylko w okresie ważności obecnego dokumentu, który legalizuje Pani pobyt w Polsce. Po wygaśnięciu tego dokumentu legalizacja pobytu nie będzie możliwa.

Proponuję Pani kontakt z prawnikiem, który w oparciu o dodatkowe informacje pomoże Pani zaplanować dalsze kroki. Organizacje pozarządowe, które udzielają cudzoziemcom bezpłatnie pomocy prawnej podajemy w dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2010-05-06 14:47:05

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii