Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy do złożenia wniosku o obywatelstwo przez małżonka Polki jest wymagane, żeby mieszkał on w Polsce?

Odpowiedź

Ustawa o obywatelstwie pozostawia w tej sprawie spore pole do interpretacji dla organu odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków o obywatelstwo (wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków).

Art. 8 tej ustawy mówi:

1. Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, co najmniej pięć lat.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom określonym w ust. 1.

Innymi słowy, od generalnego wymogu pobytu w Polsce przez pięć lat przed złożeniem wniosku o obywatelstwo mogą być odstępstwa. Prawo nie precyzuje jednak, o jakiego rodzaju szczególne przypadki tutaj chodzi.

Art. 10. 1. ustawy o obywatelstwie mówi:

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w terminie określonym w ust. 1a złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.
1a. Termin do złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.

Szczegółowe wytyczne przytaczane przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego mówią o konieczności złożenia wraz z wnioskiem o obywatelstwo polskie nie tylko dokumentu potwierdzającego trzyletni pobyt w Polsce, ale także dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa mazowieckiego. Ustawa o obywatelstwie o takim obowiązku w ogóle nie wspomina.

Warto może zauważyć, że polskie prawo zawiera dość obszerne przepisy, których celem jest zwalczanie zjawiska fałszywych małżeństw. Władze mają możliwość dociekać, czy małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski jest, mówiąc potocznie, prawdziwe: czy małżonkowie faktycznie dzielą ze sobą życie.

Jeśli mieszkają Państwo za granicą, w toku postępowania o obywatelstwie zapewne przydadzą się wszelkie dokumenty, które potwierdzą realność Państwa małżeństwa. Choć to dla Państwa może być przykre, władze mogą chcieć przyjrzeć się Państwa sytuacji właśnie pod tym kątem - prawo przewiduje taką możliwość.


Data odpowiedzi:

2008-10-02 13:33:32

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii