Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moi dziadkowie pochodza z polskich zydow, uciekli do ZR w latach predwojennych. Czy moge prosic o polskie obywatelstwo?

Odpowiedź

- W Pani sytuacji ważne jest, gdzie Pani obecnie przebywa, a także, czy może Pani wykazać, że posiada Pani polskie pochodzenie - mówi Jolanta Daniel z Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. - Możliwe, że podlega Pani ustawie o repatriacji, albo ma prawo ubiegać się o obywatelstwo (na podstawie ustawy o obywatelstwie).

Do ustalenia możliwości otrzymania obywatelstwa potrzebne są jednak dodatkowe informacje - czy ma Pani dokumenty, które potwierdzają polskie pochodzenie, gdzie Pani się znajduje.

Zgodnie z ustawą o repatriacji obywatelstwo polskie może być nadane osobom polskiego pochodzenia, które przebywają w azjatyckiej części byłego ZSRR. Nie podlegają tej ustawie osoby polskiego pochodzenia np. z Ukrainy i Białorusi - chyba, że wcześniej mieszkały w azjatyckiej części ZSRR, co mogą udowodnić.

Jeśli nie podlega Pani ustawie o repatriacji, możliwe, że może Pani ubiegać się o obywatelstwo na innych podstawach - ale niezbędne jest poznanie szczegółów Pani sytuacji, aby udzielić Pani szerszej informacji na ten temat.

Zapraszam Panią do kontaktu z Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH, gdzie uzyska Pani więcej szczegółowych informacji na ten temat:

Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH
+48(22)828 88 82.
jolanta.daniel@pah.org.pl

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową. Informacji i porad udziela bezpłatnie.


Data odpowiedzi:

2010-04-21 09:54:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii