Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Hi. Bylam Polka, zrzekalam sie z obywatelstwa. Mam paszport niemiecki, zyje w USA (green card), przeprowadzam sie do Polski. Moja Mama potrzebuje moja pomoc, ona jest 85. Czy moge znowu dostac obywatelstwo polskie?

Odpowiedź

- Przyjeżdżając do Polski, będzie Pani obcokrajowcem, przede wszystkim musi Pani więc uregulować swój status prawny w Polsce, rejestrując swój pobyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego (tam, gdzie Pani będzie mieszkała) - informuje Edyta Jakubowska z Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Następnie może Pani składać wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa do Prezydenta RP. - radzi Jakubowska. - Do wniosku należy dołączyć, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, także dokument potwierdzający zrzeczenie się polskiego obywatelstwa (informację o dacie, decyzję konsula czy inny dokument w tej sprawie, w zależności od tego, gdzie zrzekała się Pani obywatelstwa: w Polsce, czy za granicą). Kolejnym załącznikiem będzie musiało być zaświadczenie o zarejestrowaniu Pani pobytu w Polsce.

Wniosek o obywatelstwo składa się w Urzędzie Wojewódzkim w tym województwie, w którym będzie Pani mieszkała (rozumiem, w tym, w którym obecnie mieszka Pani Mama).

Rozpatrywanie spraw o obywatelstwo polskie przed Prezydentem RP trwa co najmniej dwa-trzy lata.


Data odpowiedzi:

2010-04-21 10:28:36

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii