Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mężczyzna z Nigerii przyjechał do Polski na studia, dostał kartę pobytu, ale musi przerwać naukę ze względu na brak finansów. Na jakich zasadach więc zgodnie z prawem może nadal przebywać w Polsce nie będąc już studentem?

Odpowiedź

- Jeżeli student-cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie karty pobytu, rezygnuje ze studiów (albo zostaje skreślony z listy studentów wskutek decyzji uczelni), uczelnia jest zobowiązana poinformować o tym urząd, który wydał tę kartę - informuje Barbara Mingin, specjalistka z Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wówczas cofana jest karta pobytu, a cudzoziemiec jest zobowiązany do opuszczenia terytorium RP.

- Cudzoziemiec, który chce zalegalizować swój pobyt w Polsce na innej podstawie, musi o to zadbać wtedy, gdy dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce są jeszcze ważne - najpóźniej 45 dni przed wygaśnięciem ich ważności - informuje Mingin.

Przedstawicielka Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW radzi, aby cudzoziemiec poszukał pracy, i ubiegał się o legalizację pobytu na tej podstawie. Musi jednak działać szybko.

- Cudzoziemiec powinien złożyć do Wydziału Spraw Cudzoziemców wniosek o zalegalizowanie pobytu w związku z planowanym podjęciem pracy - radzi Mingin. - W tym samym czasie pracodawca powinien wnioskować o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w Warszawie Dział Migracji Zarobkowej tego urzędu znajduje się na ul. Młynarskiej 16, tel. (22) 578 44 00).


Data odpowiedzi:

2008-09-19 14:25:43

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii