Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam mam 22 lata. Urodziłem się w Rosji i wychowałem w Polsce. Matka Rosjanka ojciec Polak . Od stycznia 2008 posiadam kartę pobyt stały ... ważna do 2018. Wcześniej byłem wpisany do paszportu matki i dowodu ojca. Chciałbym dostać Polskie obywatelstwo nie zrzekając się Rosyjskiego (chyba jest taka opcja?). Normalnie starając się o obywatelstwo decyzja może trwać do 2 lat ? Gdzieś na pewnym forum wyczytałem że wystarczy pójść do urzędu miasta z aktem urodzenia i na zasadzie prawa krwi obywatelstwo zostanie mi nadane natychmiastowo?? Czy to prawda?? Może mi ktoś doradzić jak w mojej sytuacji można to w miarę szybko załatwić ... jakie dokumenty, procedury itd?? Czy muszę się zrzec obywatelstwa Rosyjskiego?? Chciałbym mieć podwójne choćby po to żeby móc zwiedzać pół świata bez wiz :). Pozdrawiam

Odpowiedź

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego radzi Panu przede wszystkim, aby zwrócił się Pan do Wojewody właściwego ze względu na miejsce Pana zamieszkania z wnioskiem o stwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa.

Jest możliwe (choć to niewielkie prawdopodobieństwo), że posiada Pan obywatelstwo na podstawie prawa krwi - wówczas istotnie informacja w tej sprawie od Wojewody pozwoli Panu szybko uzyskać polski paszport.

Do wniosku o stwierdzenie polskiego obywatelstwa należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 58 złotych, akt urodzenia, paszport i kartę pobytu, a także kopię dowodu osobistego Pana ojca-Polaka.

Jeśli Wojewoda stwierdzi, że nie posiada Pan polskiego obywatelstwa, może Pan złożyć wniosek o to obywatelstwo do Prezydenta RP (za pośrednictwem Wojewody). Do wniosku dodatkowo będzie Pan musiał dołączyć życiorys oraz wszelkie dokumenty potwierdzające Pana związki z Polską (np. dyplom ukończenia szkoły itp.).

Ustawa o obywatelstwie mówi, że Prezydent może żądać od Pana rezygnacji z posiadanego obecnie obywatelstwa. Decyzja w tej sprawie leży w gestii Prezydenta. Może Pan zaznaczyć w swoim wniosku, że prosi Pan o możliwość zachowania dotychczasowego obywatelstwa. Nie sposób przewidzieć, jaka będzie jednak decyzja Prezydenta w tej sprawie.

W załączniku - informacje o dokumentach związanych ze składaniem wniosku o polskie obywatelstwo publikowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Sprawę może Pan załatwić w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

Procedura uzyskania obywatelstwa trwa co najmniej dwa lata.

Zobacz także

wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa
stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Data odpowiedzi:

2010-04-12 15:18:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii