Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Moja zona Ukrainka otrzymała negatywną decyzje dotyczącą przyznania pobytu czasowego.Od kilku miesięcy przebywa w Polsce na podstawie wizy,która kończy się 2 kwietnia 2010r.Wiem,że przysługuje nam odwołanie od decyzji,w jaki sposób złożyć pismo,co napisać.Uzasadnieniem odmowy przyznania zezwolenia było zatajenie informacji dotyczących wcześniejszej deportacji,oraz zmiany nazwiska.Co dalej z pobytem żony na terenie RP,na jakiej podstawie może przebywać w Polsce?? Czy powinniśmy ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt na czas oznaczony wpisując prawdę? Proszę o pilną odpowiedz,dziękuje.

Odpowiedź

Proponuję Państwu błyskawiczny kontakt z prawnikiem, który pomoże sformułować treść odwołania. Niestety nie potrafię udzielić wskazówki w tej sprawie tak szybko, jak to jest potrzebne, nie jestem prawnikiem.

Jeśli są Państwo z Warszawy - polecam Stowarzyszenie Interwencji Prawnej lub Helsińską Fundację Praw Człowieka. Informacje teleadresowe obu organizacji podajemy w dziale Kontakty/organizacje pozarządowe. Obie organizacje udzielają też porad telefonicznie. W tym dziale znajdą też Państwo kontakty do innych organizacji udzielających porad prawnych cudzoziemcom.

W Państwa sytuacji może warto wiedzieć, że Pana żona mimo upływu ważności wizy (zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach) nie może być z Polski deportowana, nie może też ponosić innych przykrych skutków związanych z nielegalnym pobytem w Polsce. Wyjeżdżając z Polski po upływie ważności wizy nie będzie więc wpisana do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski.

Radzimy, aby żona zawsze miała przy sobie kopię Państwa aktu ślubu.

Jeśli w terminie złożą Państwo odwołanie, do końca postępowania żona powinna uzyskać wizę proceduralną - wizę krajową, wydawaną z urzędu na czas rozpatrywania wniosku w sprawie legalizacji pobytu. O tę wizę nie trzeba składać osobnego wniosku, żona powinna otrzymać ją automatycznie. Wizę wydaje ten sam Urząd Wojewódzki, który rozpatruje wniosek w sprawie legalizacji pobytu.

Jeśli natomiast nie złożą Państwo wniosku w terminie, zanim uda się Państwu zalegalizować pobyt żony w Polsce, jej pobyt (prawnie akceptowany, jak napisałam powyżej) będzie nielegalny. Żona nie uzyska więc meldunku, nie będzie miała prawa do pracy, ubezpieczenia czy innych praw przysługujących osobom przebywającym w Polsce legalnie.


Data odpowiedzi:

2010-03-31 21:38:58

Komentarze

2010-12-21 18:31
Aby usunąć, wpisz hasło:

Witam. Jesteśmy w identycznej sytuacji. Co prawda nie dostaliśmy jeszcze odmowy ale wszystko wskazuje że taka bedzie.Prosimy o informację odnośnie Państwa sytuacji. W jakim kierunku wszystko to poszło.

2010-12-22 22:31
Aby usunąć, wpisz hasło:

Wyjeżdżamy na Ukrainę zrobić wizę ,po powrocie będziemy starać się raz jeszcze o karte pobytu.pozdrawiam

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii