Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mieszkam w Polsce od 11 lat i w tej chwili mam 27 lat. Skończyłam w Polsce szkołę średnią i 2 studium (raczej ich nie skończyłam) zawodowe. Przez te lata starałam się o status uchodźcy (którego nie dostałam). Później miałam przez trzy lata legalny pobyt, który w końcu utraciłam ( z powodów finansowych nie dopilnowałam terminów składania wniosku). Dostałam deportację na rok (oczywiście nie wyjechałam, ale sprawdziłam w urzędzie i pani poinformowała mnie, że deportacja już nieaktualna). Przed tym, jak Polska weszła do strefy Schengen chciałam starać sie o abolicję dla emigrantów ale... niestety prawo do abolicji mnie nie przysługiwało. Czy mogę zalegalizować jakoś swój pobyt w Polsce?

Odpowiedź

Mimo opisu Pani sytuacji nie sposób udzielić rzetelnej odpowiedzi - w tym celu musi Pani spotkać się z prawnikiem i przedstawić mu wszystkie dokumenty związane z pobytem w Polsce, jakie Pani posiada.

Generalnie, polskie prawo jasno mówi, że cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie (jak rozumiem, tak jest teraz w Pani przypadku), nie mogą zalegalizować swojego pobytu w ramach standardowej procedury uzyskiwania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich ani zezwolenia na osiedlenie się. Być może, aby móc zalegalizować pobyt w Polsce będzie Pani musiała najpierw z Polski wyjechać.

Ustawa o cudzoziemcach precyzuje, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na czas oznaczony, jeżeli (...) przebywa na terytorium RP nielegalnie (art. 57.1.9).

Inne artykuły ustawy kilkakrotnie podkreślają, że do legalizacji pobytu wymagany jest określony czas legalnego pobytu w Polsce. Prawo przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt z powodów humanitarnych, z powodu podejmowania przez nich nauki czy innych - ale w sytuacji, gdy ich dotychczasowy pobyt w Polsce był uregulowany.

Aby rozwikłać Pani sytuację prawną, konieczna jest rozmowa z prawnikiem. Sugerujemy kontakt z organizacjami pozarządowymi, które udzielają porad prawnych bezpłatnie i zapewniają cudzoziemcom gwarancję zachowania prywatności.

Porad prawnych cudzoziemcom, bez względu na ich prawną sytuację w Polsce, udzielają Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie, Centrum Porad Prawnych im. Haliny Nieć w Krakowie i Instytut na rzecz Państwa Prawa w Lublinie. Telefony i adresy tych organizacji są dostępne w naszym dziale KONTAKTY, w rubryce Organizacje pozarządowe.


Data odpowiedzi:

2008-08-22 15:57:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii