Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

WITAM. MAM PYTANIE JAKIE DOKUMENTU SA POTRZEBNE WS.KARTY STALEGO POBYTU.MAZ JEST ISLANDCZYKIEM JESESMY KILKAASCIE LAT PO SLUBIE ZAMIERZAMY OSIEDLIC SIE W POLSCE.MAM OBYWATELSWO POLSKE.

Odpowiedź

Przede wszystkim, Pani mąż nie ma obecnie możliwości ubiegać się o kartę stałego pobytu - będzie to możliwe dopiero za dwa lata po zamieszkaniu w Polsce.

Planując przyjazd do Polski, lub tuż po przyjeździe, mąż może natomiast wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (tzw. karta pobytu czasowego). Poniższy link przytacza związane z tym formalności.

Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami (art. 64) Pani mąż zyska możliwość ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce po dwóch latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Warunkiem uzyskania zezwolenia na osiedlenie się jest też co najmniej trzyletni staż małżeński, ale, jak wynika z Pani pytania, ten warunek już Państwo spełniają.

Zobacz także

zezwolenie na osiedlenie się
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Data odpowiedzi:

2010-03-08 12:04:38

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii