Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Co to jest status uchodzca,a co azyl polityczny jaka jest roznica.

Odpowiedź

Te dwa terminy w polskim prawie oznaczają nieco co innego. W wielu innych krajach są tożsame.

W Polsce, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, można uzyskać zarówno status uchodźcy, jak azyl (bez określenia polityczny).

Status uchodźcy nadawany jest cudzoziemcom, którzy spełniają wymogi określone w definicji uchodźcy zawartej w Konwencji genewskiej o statusie uchodźcy z 1951 r.

Status uchodźcy może więc uzyskać osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na swoją rasę, narodowość, religię, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej nie chce lub nie może wrócić do swojego kraju pochodzenia.

Azyl natomiast to forma ochrony, którą państwo może udzielić cudzoziemcowi potrzebującymi ochrony, ale ze względu na interes państwa, nie cudzoziemca. Państwo może więc udzielić ochrony komuś, kogo ochrona leży w interesie kraju.

W praktyce w Polsce azyl nie jest stosowany - cudzoziemcy uzyskują (też rzadko) status uchodźcy lub inne formy ochrony: ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany.

Rozpatrywaniem wniosków o obie formy ochrony zajmuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Na świecie określenia 'status uchodźcy' i 'azyl' znaczą to samo. Azyl polityczny będzie więc oznaczał to samo, co status uchodźcy uzyskany z powodu przekonań politycznych.


Data odpowiedzi:

2011-04-15 11:11:11

Komentarze

2011-04-15 11:57
Aby usunąć, wpisz hasło:

Uprzejmie dziekuj za wyczerpujaca i konkretna odpowiedz.Jestescie Panstwo profesjonalistami.Dziekuje i pozdrawiam.Joanna

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii