Wspierają nas

Ogromnie nas cieszy rosnące grono przyjaciół i partnerów, instytucji i osób, które pomagają PFM wspierać cudzoziemców w Polsce. Wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna - staramy się zrobić z niej jak najlepszy użytek. Dziękujemy!


Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu.


Oto nasi partnerzy:

Narodowy Bank Polski

NBP wsółfinansuje publikacje i warsztaty dla cudzoziemców na temat finansów w Polsce: oszczędzania, planowania budżetów domowych, zarządzania budżetem.  czytaj więcej

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

współfinansuje działania edukacyjne o migracji przymusowej dla dzieci i młodzieży.  czytaj więcej

 

Fundacja im. Heinricha Bölla

wspiera nas w organizacji seminarium "Cudzoziemcy i cudzoziemki na polskim rynku pracy"  czytaj więcej

 

Biuro Edukacji Miasta st. Warszawy

wspiera nasz projekt "Cały świat w naszej klasie"  czytaj więcej

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wspiera działania antydyskryminacyjne w polskich szkołach  czytaj więcej

 

Fundacja Nutricia wspiera nasze działania dla mam-migrantek

Program 1000 dni dla zdrowia  czytaj więcej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wspiera projekt "Jestem Nianią w Polsce"  czytaj więcej

 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

projekty "Jestem mamą w Polsce" i "Moja kariera w Polsce"  czytaj więcej

 

European Network of Migrant Women

Od czerwca 2015 roku Polskie Forum Migracyjne jest częścią European Network of Migrant Women, sie...  czytaj więcej

 

Fundacja Obywatelska Perspektywa

Fundacja regularnie pomaga nam promować nasze inicjatywy dotyczące tolerancji i dialogu kultur.  czytaj więcej

 

Fundacja Dzieci Niczyje

Razem z Fundacją Dzieci Niczyje pomagamy cudzoziemskim mamom w Polsce.  czytaj więcej

 

Fundacja Batorego

Współpracowaliśmy z Fundacją Batorego kilka razy - także obecnie przy realizacji projektu "Od tolerancji do integracji". Za każdym razem była to współpraca na najwyższym poziomie. Bardzo za to dziękujemy.  czytaj więcej

 

Fundusze EOG

Finansują nasz program wsparcia lokalnych środowisk, w których działają ośrodki dla cudzoziemców. Projekt "Od tolerancji do integracji" prowadzimy w partnerstwie z Urzędem do spraw Cudzoziemców i Fundacją dla Somalii.  czytaj więcej

 

Hotel Ossa Congress i Spa

Bardzo serdecznie dziekujemy za życzliwą i profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie - korzystają z niej uczestnicy warsztatów międzykulturowych projektu "Szkoła Integracji Międzykulturowej".  czytaj więcej

 

Fundacja PZU

Fundacja wspiera naszą pracę międzykulturową z dzieciakami polskimi i cudzoziemskimi. Dzięki wsparciu Fundacji PZU prowadzimy konkurs międzykulturowy dla przedszkoli!  czytaj więcej

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pani Rzecznik Irena Lipowicz objęła patronatem nasz projekt Szkoła integracji międzykulturowej - dziękujemy!  czytaj więcej

 

Grundtvig - Program Uczenie się przez całe życie

Finansuje program wymiany doświadczeń z europejskimi organizacjami na temat funkcjonowania rodzin międzykulturowych.  czytaj więcej

 

Fundacja ZNAK

Fundacja ZNAK jest inicjatorem projektu "Uchodźca-mój dobry sąsiad", którego jesteśmy partnerem. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę.  czytaj więcej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

UDSC współpracuje z PFM w kształtowaniu dobrych relacji polsko-cudzoziemskich w miejscowościach, w których działają ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Dziękujemy szczególnie pracownikom UDSC w ośrodkach na Targówku, w Grotnikach, w Mosznej - Wasza pomoc jest dla nas bardzo cenna.  czytaj więcej

 

Wojewoda Mazowiecki

Szczególnie cenimy współpracę Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda jest naszym partnerem w projekcie "Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców".  czytaj więcej

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Dziękujemy bardzo za regularną pomoc prawną dla PFM! Fundacja Helsińska systematycznie pomaga nam też w udzielaniu informacji prawnych na Infolinii Migracyjnej.  czytaj więcej

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Dziękujemy za udane partnerstwo i wspólne podejmowanie inicjatyw na rzecz cudzoziemców, formalnie i nieformalnie ;-)  czytaj więcej

 

3W Serwisy Informacyjne

Dziękujemy za profesjonalną obsługę naszej strony www, wsparcie merytoryczne i pracę pro-bono oraz inspiracje nie tylko na internetowym polu.  czytaj więcej

 

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Dziękujemy UNHCR za systematyczną współpracę oraz wsparcie działań PFM na rzecz uchodźców.  czytaj więcej

 

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

EFI wspiera dwa projekty PFM: Migrotekę oraz Infolinię Migracyjną. Dzięki EFI Fundacja wydaje ulotki informacyjne i plakaty dla cudzoziemców.  czytaj więcej

 

Europejski Fundusz Uchodźczy

Dzięki EFU Fundacja nakręciła film informacyjny dla cudzoziemców objętych w Polsce ochroną. W 2009 r. rozpoczęliśmy program wspierający edukację cudzoziemców nastolatków.  czytaj więcej

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dzięki pomocy FIO prowadzimy działania na rzecz wsparcia środowisk lokalnych, w których działają ośrodki dla uchodźców.  czytaj więcej