Publikacje dla cudzoziemców

Finanse w Polsce

Zarządzanie budżetem i finansami w Polsce - broszury informacyjne dla osób indywidualnych oraz migrantów i migrantek prowadzących w Polsce własny biznes. 6 wersji językowych.  czytaj więcej

 

Jestem mamą w Polsce

Publikacja dla mam-migrantek - informacje o ciąży, porodzie, Twoim samopoczuciu, legalizacji pobytu dziecka.  czytaj więcej

 

Legalizacja pobytu studentów (2014)

Pobyt czasowy - legalizacja pobytu dla studentów studiów stacjonarnych - nowa ustawa o cudzoziemcach.  czytaj więcej

 

Pobyt stały - polskie pochodzenie (2014)

Ulotka dotyczy możliwości wnioskowania o stały pobyt dla osób o udokumentowanym polskim pochodzeniu - nowy stan prawny.  czytaj więcej

 

Pobyt stały w Polsce (2014)

Nowa ustawa - informacje o warunkach i trybie uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce.  czytaj więcej

 

Pobyt rezydenta długoterminowego UE (2014)

Nowa ustawa - dokumenty potrzebne do składania wniosku o status rezydenta.  czytaj więcej

 

Zezwolenie na pobyt i pracę (2014)

Nowa ustawa - jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce.  czytaj więcej

 

Pobyt czasowy - inne okolicznosci (2014)

Nowa ustawa - legalizacja pobytu na podstawie tzw. "innych okolicznosci".  czytaj więcej

 

Pobyt ze względu na więzi rodzinne (2014)

Łączenie rodzin - legalizacja pobytu dla małżonków i dzieci obywateli Polski o cudzoziemców o niektórych statusach prawnych w Polsce.  czytaj więcej

 

Niebieska Karta UE (2014)

Nowa ustawa - legalizacja pobytu dla pracowników pracujących w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  czytaj więcej

 

Działalność gospodarcza - legalizacja pobytu (2014)

NOWA USTAWA - legalizacja pobytu na podstawie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.  czytaj więcej

 

Pobyt pracowników delegowanych (2014)

Legalizacja pobytu dla osób delegowanych do pracy w Polsce przez zagraniczne firmy - NOWY STAN PRAWNY.  czytaj więcej

 

Rasizm. Walczę. Nie milczę.

Kampania informacyjna dla cudzoziemców - co możesz zrobić, gdy spotka Cię rasizm.  czytaj więcej

 

Dyskryminacja (2013)

Co jest, co nie jest dyskryminacją. Co zrobić, czy człowiek czuje się dyskryminowany.  czytaj więcej

 

Shengen i SIS - zo to znaczy (2013)

Informacje dla cudzoziemców o podróżowaniu w ramach UE  czytaj więcej

 

Termin urzędowy (2013)

Jak liczyć termin urzędowy - pokazujemy praktycznie.  czytaj więcej

 

Działalność gospodarcza - legalizacja pobytu (2013)

Informacje dla cudzoziemców planujących rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą.  czytaj więcej

 

Niebieska Karta UE (2013)

Aktualizacja ulotki - dla cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach.  czytaj więcej

 

Ślub w Polsce (2013)

Potrzebne dokumenty, formalności ślubne, legalizacja pobytu i prawa małżonka-cudzoziemca po ślubie.  czytaj więcej

 

Dzieci bez opieki

Ważne informacje - gdy dziecko przyjeżdża do Polski bez rodziców lub opiekunów.  czytaj więcej

 

Obywatelstwo polskie

Możliwości wnioskowania o polskie obywatelstwo dla cudzoziemców.  czytaj więcej

 

Obywatelstwo polskie - dla rodzin obywateli Polski

Możliwości uzyskania polskiego obywatelstwa dla małżonków i dzieci Polaków/Polek.  czytaj więcej

 

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Ulotka informacja o dostępnej w Polsce pomocy prawnej.  czytaj więcej

 

Niebieska Karta UE

Nowe możliwości legalizacji pobytu cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach.  czytaj więcej

 

Abolicja - i co dalej?

Informacja dla cudzoziemców, którzy zalegalizowali pobyt na podstawie abolicji w 2012 r.  czytaj więcej

 

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Ulotka informacyjna dla cudzoziemców  czytaj więcej

 

Zanim zatrudnisz pełnomocnika

Zalety i wady pełnomocników - co warto wiedzieć.  czytaj więcej

 

Przedłużanie wiz

Warunki i procedury przedłużania polskich wiz krajowych i wiz Schengen.  czytaj więcej

 

Rasizm jest przestępstwem

Zgłoś przestępstwo
motywowane nienawiścią!  czytaj więcej

 

Praca w Polsce - ważne informacje

Praca w Polsce - informacje ważne dla cudzoziemców.  czytaj więcej

 

Praca w Polsce bez zezwolenia

Praca bez zezwolenia - informator dla cudzoziemców.  czytaj więcej

 

Dać radę w Polsce

Pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli państw spoza Unii Europejskiej w Polsce  czytaj więcej

 

Legalizacja pobytu w Polsce

Ulotka informacyjna dla cudzoziemców. Terminy i formalności związane z legalizacją pobytu.  czytaj więcej

 

Legalizacja pobytu studentów z zagranicy w Polsce

Ulotka informacyjna dla uczniów, studentów, pracowników naukowych, którzy przyjeżdżają do Polski w celu korzystania z edukacji.  czytaj więcej

 

Informator dla studentów

Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów.  czytaj więcej

 

Prawa cudzoziemców w procedurze administracyjnej

Ulotka informacyjna dla cudzoziemców  czytaj więcej

 

PIP - dla cudzoziemców

Państwowa Inspekcja Pracy informuje o warunkach pracy cudzoziemców w Polsce.  czytaj więcej

 

Jak zapisać dziecko do szkoły

Informator dla rodziców-cudzoziemców objętych ochroną w Polsce - po rosyjsku.  czytaj więcej

 

Handel dziećmi - dla młodzieży z grupy ryzyka

Ulotka - narzędzie do dialogu z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi zjawiskiem handlu ludźmi. Po ukraińsku, wietnamsku, francusku, polsku, rumuńsku.  czytaj więcej

 

Ciąża i poród w Polsce

Informator dla rodziców-cudzoziemców spodziewających się dziecka w Polsce. Po rosyjsku.  czytaj więcej

 

W oczekiwaniu na status uchodźcy

Ulotka i plakat dla cudzoziemców - po rosyjsku.  czytaj więcej

 

Procedura o nadanie statusu uchodźcy

Procedura krok po kroku, opis instytucji zaangażowanych w procedurę o nadanie statusu - po rosyjsku i gruzińsku.  czytaj więcej