Raporty/badania

Dzienniczek-słowniczek. Narzędzie wspierające naukę języka polskiego dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Drodzy Nauczyciele/Nauczycielki i Rodzice! Zapraszamy do korzystania z najnowszej publikacji opracowanej przez zespół Fundacji Polskie Forum Migracyjne: "Dzienniczek-słowniczek". Tym razem zachęcamy Was do przyjrzenia się narzędziu, które wspiera naukę języka polskiego jako obcego. Może być ono używane w pracy indywidualnej z dzieckiem w domu, a także w szkole - w tym w oddziałach przygotowawczych.  czytaj więcej

 

Legalizacja pobytu studentów

Podejmując studia w Polsce cudzoziemcy potrzebują zadbać o legalizację pobytu na terytorium rp. Podstawą legalizacji pobytu mogą być wiza, ruch bezwizowy lub zezwolenie na pobyt czasowy.  czytaj więcej

 

Gdy chcesz zatrudnić pełnomocnika…

Często imigrant w obawie przed formalnościami i zawiłościami procedury legalizacyjnej postanawia poszukać fachowej pomocy. Zatrudnia pełnomocnika – osobę, która będzie reprezentować go/ją w procedurze w sprawie legalizacji pobytu. Wielu pełnomocników to rzetelni profesjonaliści – ale nie wszyscy.  czytaj więcej

 

Składanie wniosku o legalizację pobytu

Ulotka krok po kroku wyjaśnia procedurę wnioskowania o legalizację pobytu - dla cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.  czytaj więcej

 

Język polski a legalizacja pobytu

Znajomość lokalnego języka zawsze pomaga w codziennym życiu w innym kraju, znalezieniu pracy czy rozwiązywaniu różnych spraw. Czasem jest też wymagana przy legalizacji pobytu.  czytaj więcej

 

Bezpłatna pomoc prawna

Legalizacja pobytu, podjęcie pracy, studia czy nauka albo prowadzenie biznesu – to sytuacje, gdy bywa potrzebna pomoc prawna lub informacja na temat polskich przepisów. W Polsce są miejsca, gdzie pomoc i informację prawną można uzyskać bezpłatnie.  czytaj więcej

 

"Scenariusze lekcji" - Cały świat w naszej klasie

Siedem unikalnych i rozbudowanych scenariuszy lekcji do realizacji w przedszkolach, zerówkach i w klasach 1-3 szkoły podstawowej  czytaj więcej

 

"Skarbnica wiedzy" - Cały świat w naszej klasie

Materiały uzupełniające do "Scenariuszy lekcji" i "Bajek międzykulturowych" - szczególnie przydatne dla nauczycieli
 czytaj więcej

 

"Bajki międzykulturowe" - Cały świat w naszej klasie

Bajki, które pomagają zrozumieć dzieciom zjawisko migracji i społeczeństwa różnorodnego kulturowo  czytaj więcej

 

Jak szukać pracy w Polsce

Informacje i wskazówki dla cudzoziemców, którzy poszukują pracy w Polsce.  czytaj więcej

 

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Praktyczne porady i wskazówki dla pracodawców w Polsce.  czytaj więcej

 

Jesteśmy rodzicami w Polsce

Informator dla rodziców-cudzoziemców  czytaj więcej

 

Uchodźcy, witajcie (stąd)

Przyjmowanie uchodźców w Polsce z perspektywy lokalnej - raport z badań (PFM, kwiecień 2016)  czytaj więcej

 

Cały świat w naszej klasie

Materiał edukacyjny o różnorodności kultur - dla przedszkolaków  czytaj więcej

 

Dla rodziców-migrantów

Poradnik - gdy wyjeżdżasz, a Twoje dziecko zostaje w Polsce.  czytaj więcej

 

Ochrona bezpaństwowców przed arbitralną detencją

raport Centrum im. Haliny Nieć  czytaj więcej

 

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce

raport Centrum im. Haliny Nieć  czytaj więcej

 

Rodzinne Drogi

O sytuacji polskich dzieci, pozostawionych w kraju przez migrujących rodziców.  czytaj więcej

 

Rodziny podzielone przez migrację - moduł szkoleniowy

Program edukacyjny dla profesjonalistów pracujących z rodzinami, które funkcjonują w dwóch różnych krajach.  czytaj więcej

 

Kobiety świata - wielokulturowość w opiece okołoporodowej

Broszury dla lekarzy i położnych  czytaj więcej

 

Migracje online

Przewodnik po stronach internetowych dotyczących migracji i międzykulturowości.  czytaj więcej

 

CEED Institute Report: A one-way ticket? Migration in Europe from the perspective of CEE countries (2015)

Kolejny raport Instytutu CEED o migracjach koncentruje się na migracjach oraz migracjach powrotowych Polaków.  czytaj więcej

 

CEED Institute Report: Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries – an opportunity or a threat? (2014)

Raport Instytutu CEED na temat migracji z krajów unijnych Europy Środkowej i Wschodniej.  czytaj więcej

 

Szkoła Integracji Międzykulturowej

Model pracy w miedzykulturowej klasie WISE - publikacja dla pedagogów i psychologów szkolnych.  czytaj więcej

 

Analiza i rekomendacje zmian polityki lokowania ośrodków dla uchodźców (2011)

Wspólny raport Fundacji Polskie Forum Migracyjne i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.  czytaj więcej

 

Życie w Polsce - poradnik dla uchodźców

Poradnik wydany w ramach projektu "Uchodźcy w polskim społeczeństwie" autorstwa Agaty Marek i Agnieszki Kosowicz.  czytaj więcej

 

Inny w polskiej szkole

Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - wersja elektroniczna.  czytaj więcej

 

Analiza ankiety polityki migracyjnej

Raport sporządzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  czytaj więcej

 

Rasizm w Polsce (2010)

Świadectwa tych, którzy doświadczyli go na własnej skórze.  czytaj więcej

 

Uchodźca mój dobry sąsiad - raport podsumowujący projekt

Raport podsumowujący projekt "Uchodźca mój dobry sąsiad", którego organizatorem jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak. Partnerami projektu jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne i Stowarzyszenie Vox Humana.  czytaj więcej

 

Imigranci w polskim społeczeństwie

Książka Agnieszki Kosowicz, Agaty Marek i Teresy Halik w której autorki podejmują problematykę m. in. praw imigrantów w Polsce.  czytaj więcej

 

Uchodźca mój dobry sąsiad

Publikacja Agnieszki Kosowicz, Agaty Marek i Izabeli Czerniejewskiej  czytaj więcej

 

Poradnik dla rodziców-uchodźców: Jak wysłać dziecko do polskiej szkoły?

Как послать ребёнка в школу?  czytaj więcej

 

Integracja uchodźców i pomoc społeczna w Polsce (SIP 2007)

Analiza pomocy integracyjnej i społecznej dla osób objętych ochroną na podstawie wyników badań aktowych.  czytaj więcej

 

Integracja uchodźców - w liczbach (2008)

Zbiór danych statystycznych o integracji uchodźców w Polsce.  czytaj więcej

 

Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie

Książka Agnieszki Kosowicz i Agaty Marek wydana w ramach projektu "Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie".  czytaj więcej

 

Uchodźcy w oczach mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii (2008)

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie PAH.  czytaj więcej

 

Wykorzystanie informacji o krajach pochodzenia w procedurach azylowych UE (2008)

Analiza wykorzystania informacji o krajach pochodzenia uchodźców w krajowych procedurach azylowych w krajach UE; obejmuje informacje na temat Polski. Raport Komitetu Helsińskiego z Węgier.  czytaj więcej

 

Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce. Rzeczywistość i rekomendacje (2007)

Funkcjonowanie społeczne Czeczenów w Polsce - opracowanie członkiń PFM opublikowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.  czytaj więcej

 

Dostęp do edukacji dla dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o status uchodźcy w Polsce (2007)

Raport UNHCR na temat sytuacji w Polsce to element badania dostępu do edukacji w krajach europejskich.

 czytaj więcej