Dostęp do edukacji dla dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o status uchodźcy w Polsce (2007)

news.php.jpg

Raport na temat dostępu dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji to próba diagnozy sytuacji: dokument obejmuje analizę aktów prawnych dotyczących edukacji dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, a także analizuje, jak zapisy prawne funkcjonują w praktyce.

Podobne raporty powstały także na zlecenie UNHCR na temat Niemiec, Francji, Finlandii i Węgier.

Tekst raportu o Polsce dostępny jest jedynie w języku angielskim. Ze względu na rozmiar dokumentu przytaczamy tekst w podziale na rozdziały.

2007-09-22

Pobierz pliki