Praca z dziećmi, które doświadczyły traumy

Trauma, której doświadczy dziecko, ma wpływ na to, jak ono się rozwija, jak się uczy, jak układają się jego relacje z innymi ludźmi. Często - blokuje te procesy.

Na spotkaniu z polskimi ekspertami Sheila Melzak opowiadała o swojej pracy z dziećmi, przede wszystkim dziećmi cudzoziemskimi ubiegającymi się w Wielkiej Brytanii o status uchodźcy.

Fundacja „Medical Foundation for the Care of Victims of Torture”, którą reprezentuje Pani Melzac, została założona w 1985 r. Działa w Londynie, ma na celu udzielanie wszechstronnej pomocy ofiarom tortur i traumy, w tym oceny lekarskiej, zapewnienie psychoterapii i praktycznej pomocy. W ubiegłym roku przyjęła 2145 klientów – kobiet, mężczyzn i dzieci – z prawie stu państw, m.in. z Iranu, Demokratycznej Republiki Kongo, Erytrei, Turcji, Afganistanu, Kamerunu, Sri Lanki, Sudanu oraz Iraku.

Fundacja zatrudnia 242 pracowników oraz korzysta z pomocy 184 wolontariuszy – w tym lekarzy, psychiatrów, psychoterapeutów, osób prowadzących terapię uzupełniającą, i doradców prawnych. Fundacja zajmuje się również dokumentacją przejawów tortur, szkoleniem pracowników służby zdrowia do pracy z ofiarami tortur, prowadzeniem kampanii edukacyjnej nt. tortur i ich konsekwencji oraz działaniem na rzecz zapewnienia przestrzegania przez Wielką Brytanię międzynarodowych zobowiązań w stosunku do ofiar tortur, osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy i uchodźców.

Sheila Melzak kieruje grupą Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Medical Foundation i jest specjalistką od psychoterapii społecznej i dziecięcej. Grupa ta wspiera ok. 170 młodych klientów, którzy sami padli ofiarą tortur lub byli świadkami torturowania innych. Grupa prowadzi terapię za pomocą muzyki, plastyki, tańca, pantomimy, poezji i pisania opowiadań. Szczególny nacisk kładzie na rozwinięcie społecznej, kulturowej i fizycznej tożsamości swoich klientów. Psychoterapeuci odgrywają również rolę doradczą w sprawach dotyczących potrzeb rozwojowych swoich klientów, np. w szkole. Grupa prowadzi również tzw. „Befriending Scheme” – projekt, w ramach którego wolontariusze tworzą bezpośrednie więzi wsparcia, przyjaźni i zrozumienia z młodymi uchodźcami.

Na stronie internetowej Medical Foundation znajduje się ogólnie dostępna biblioteczka artykułów napisanych przez współpracujących z nią psychoterapeutów na takie tematy, jak: praca z ofiarami tortur, traumy, konfliktów politycznych i wojny; psychoterapia międzykulturowa; psychoterapia dzieci i młodzieży; praca psychoterapeuty za pomocą tłumacza, itd.

2007-07-04