Zapytanie ofertowe w sprawie druków

Na podstawie punktu X ust. 3 Zapytania ofertowego dla postępowania na „Druk ulotek i publikacji"” nr 9/FAMI/2018 Fundacja Polskie Forum Migracyjne
informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Powodem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania jest niepoprawne sformułowanie przedmiotowego zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający zaprasza do nadsyłania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 12/FAMI/2018.

2018-10-03